Изход 30
Bulgarian
1Да направиш олтар за кадене темян, от ситимово дърво да го направиш; 2един лакът дълъг и един лакът широк; четвъртит да бъде; и височината му да бъде два лакътя; роговете му да са част от самия него. 3Да обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; да му направиш и златен венец наоколо. 4А под венеца му да му направиш две златни колелца; близо при двата му ъгъла на двете му страни да ги направиш; и да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях. 5Да направиш върлините от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато. 6Тоя [олтар] да туриш пред завесата, която е пред ковчега [с плочите на] свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, гдето ще се срещам с тебе. 7И всяка заран Аарон нека кади над него благовонен темян; когато приготвя светилата нека кади с него. 8И когато запали Аарон светилата вечер, нека кади с тоя темян; [това ще бъде] вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения. 9На тоя [олтар] да не принасяш чужд темян, нито всеизгаряне, нито хлебен принос, нито да изливате на него възлияние. 10Над роговете му веднъж в годината да прави Аарон умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях; веднъж в годината да прави над него умилостивение във всичките ви поколения; това е пресвето Господу.

11И Господ говори на Моисея, казвайки: 12При преброяването на израилтяните, когато вземеш цялото им число, тогава да дадат откуп Господу, всеки човек за живота си, когато ги преброяваш, за да не ги нападне язва, когато ги преброяваш. 13Ето какво да дават: всеки, който се причислява към преброените, половин сикъл, според сикъла на светилището (един сикъл е двадесет гери); половин сикъл за принос Господу. 14Всеки, който се причислява към преброените [то ест, който е] от двадесет години нагоре, да даде тоя принос Господу. 15Богатият да не даде повече, и сиромахът да не даде по-малко, от половин сикъл, когато давате тоя принос Господу, за да направите умилостивение за живота си. 16А като вземеш парите за умилостивението от израилтяните, да ги употребиш в службата на шатъра за срещане; и това ще бъде за спомен на израилтяните пред Господа, за да бъде умилостивение за живота ви.

17Господ говори още на Моисея, казвайки: 18Да направиш и меден умивалник, с медна подложка, за да се мият; и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара и да налееш вода в него, 19та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си в него. 20Когато влизат в шатъра за срещане нека се мият с водата, за да не умрат; или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят жертва чрез огън Господу, 21тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон, за него и за потомците му във всичките им поколения.

22При това Господ говори на Моисея, казвайки: 23Вземи си изрядни аромати, от чиста смирна петстотин [сикли], от благоуханна канела половината на това, [сиреч], двеста и петдесет [сикли] от благоуханна тръст двеста и петдесет [сикли], 24от касия петстотин, според сикъла на светилището, и от дървеното масло един ин; 25и да ги направиш миро за свето помазване, мас приготвена според изкуството на мироварец; това да бъде миро за свето помазване. 26И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега [с плочите на] свидетелството, 27трапезата и всичките й прибори, светилника и приборите му, кадилния олтар, 28олтара за всеизгарянето с всичките му прибори, и умивалника с подложката му; 29така да ги осветиш, за да бъдат пресвети; всичко що се докосва до тях ще бъде свето. 30И да помажеш Аарона и синовете му, и да ги осветиш, за да Ми свещенодействуват. 31И да говориш на израилтяните, казвайки: Това ще бъде за Мене свето миро за помазване във всичките ви поколения. 32Човешка плът да се не помаже с него; и по неговия състав подобно на него да не правите; то е свето, и свето да бъде за вас. 33Който направи подобно нему, или който тури от него на чужденец, ще бъде изтребен из людете си.

34Рече още Господ на Моисея: Вземи си аромати,- стакти, ониха галбан,- [тия] аромати с чист ливан; по равни части да бъдат. 35И от тях да направиш, темян, смесен според изкуството на мироварец, подправен със сол, чист, свет. 36И да счукаш от него много дребно, и да туриш от него пред [плочите на] свидетелството в шатъра за срещане, гдето ще се срещам с тебе; [тоя темян] да ви бъде пресвет. 37А според състава на тоя темян, който ще направиш да не правите за себе си; той да ти бъде свет за Господа. 38Който направи подобен нему, за да го мирише, да бъде изтребен из людете си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 29
Top of Page
Top of Page