Evanðelje po Ivanu 19
Croatian Bible
1 Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. 2A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. 3I prilazili su mu i govorili: Zdravo kralju židovski! I pljuskali su ga. 4A Pilat ponovno iziđe i reče im: Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice. 5Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: Evo čovjeka! 6I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni, raspni! Kaže im Pilat: Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice. 7Odgovoriše mu Židovi: Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim.

8Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši 9pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: Odakle si ti? No Isus mu ne dade odgovora. 10Tada mu Pilat reče: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem? 11Odgovori mu Isus: Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi. 12Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru.

13Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Pločnik, hebrejski Gabata - 14a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima: Evo kralja vašega! 15Oni na to povikaše: Ukloni! Ukloni! Raspni ga! Kaže im Pilat: Zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo kralja osim cara!

16Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa.

17I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. 18Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. 19A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: Isus Nazarećanin, kralj židovski. 20Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. 21Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: Nemoj pisati: 'Kralj židovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam židovski.' 22Pilat odgovori: Što napisah, napisah!

23Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. 24Rekoše zato među sobom: Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane - da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. 25Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. 26Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: Ženo! Evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti majke! 27I od toga časa uze je učenik k sebi.

28Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: Žedan sam. 29A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. 30Čim Isus uze ocat, reče: Dovršeno je! I prignuvši glavu, preda duh.

31Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. 32Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. 33Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, 34nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. 35Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete 36jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. 37I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.

38Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. 39A dođe i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu noću - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. 40Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. 41A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. 42Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

John 18
Top of Page
Top of Page