Numbers 33
Croatian Bible
1 Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim. 2Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama. 3Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana, 4dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.

5Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu. 6Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje. 7Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom. 8Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari. 9Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili. 10Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more. 11A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu. 12Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki. 13Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu. 14Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije. 15Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji. 16Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.

17Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu. 18Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi. 19Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu. 20Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni. 21Iz Libne odu i utabore se u Risi. 22Odu iz Rise te se utabore u Kehelati. 23Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu. 24Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi. 25Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu. 26Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu. 27Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu. 28Iz Taraha odu i utabore se u Mitki. 29Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni. 30Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu. 31Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu. 32Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu. 33Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati. 34Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni. 35Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu. 36Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu. 37Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.

38Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje. 39Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.

40Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.

41S brda Hora odu te se utabore u Salmoni. 42Odu iz Salmone i utabore se u Punonu. 43Odu iz Punona i utabore se u Obotu. 44Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu. 45Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu. 46Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu. 47Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom. 48Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu; 49taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.

50Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju: 51Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku, 52potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite. 53Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete. 54Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu. 55Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli 56i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page