NELJÄS MOOSEKSEN 33
Finnish Bible
1Nämät ovat Israelin lasten matkustukset, kuin he läksivät Egyptin maalta, joukkoinsa jälkeen, Moseksen ja Aaronin kautta. 2Ja Moses kirjoitti heidän matkustuksensa, niinkuin he matkustivat Herran käskyn jälkeen. Ja nämät ovat heidän matkustuksensa heidän lähdentönsä jälkeen: 3Ja he matkustivat Ramesesta viidentenätoistakymmenentenä päivänä ensimäisenä kuukautena: toisena päivänä pääsiäisestä, läksivät Israelin lapset ulos korkian käden kautta, kaikkein Egyptiläisten nähden. 4Ja Egyptiläiset hautasivat kaikki esikoisensa, jotka Herra heidän seassansa lyönyt oli, ja Herra oli myös antanut tuomion käydä heidän jumalainsa ylitse.

5Koska Israelin lapset olivat vaeltaneet Ramesesta, niin he sioittivat itsensä Sukkotiin. 6Ja matkustivat Sukkotista, ja sioittivat itsensä Etamiin, joka on korven äärellä. 7Ja he matkustivat Etamista ja palasivat PiiHahirotiin, joka on BaalZephoniin päin, ja sioittivat itsensä Migdolin kohdalle. 8Ja he matkustivat Hahirotin editse ja kävivät keskeltä merta korpeen, ja matkustivat kolme päiväkuntaa Etamin korvessa, ja sioittivat itsensä Maraan. 9Ja he matkustivat Marasta ja tulivat Elimiin: ja Elimissä oli kaksitoistakymmentä lähdettä, ja seitsemänkymmentä palmupuuta, ja sioittivat itsensä siellä. 10Ja he matkustivat Elimistä, ja sioittivat itsensä Punaisen meren tykö. 11Ja matkustivat Punaisen meren tyköä, ja sioittivat itsensä Sinin korpeen. 12Ja he matkustivat Sinin korvesta, ja sioittivat itsensä Dophkaan. 13Ja he matkustivat Dophkasta, ja sioittivat itsensä Alusiin. 14Ja he matkustivat Alusista, ja sioittivat itsensä Raphidimiin, ja siinä ei ollut kansalle vettä juoda. 15Ja he matkustivat Raphidimista, ja sioittivat itsensä Sinain korpeen. 16Ja he matkustivat Sinain korvesta, ja sioittivat itsensä Himohaudoille.

17Ja he matkustivat Himohaudoilta, ja sioittivat itsensä Hatserotiin. 18Ja he matkustivat Hatserotista, ja sioittivat itsensä Ritmaan. 19Ja he matkustivat Ritmasta, ja sioittivat itsensä Rimmon Paretsiin. 20Ja he matkustivat Rimmon Paretsista, ja sioittivat itsensä Libnaan. 21Ja he matkustivat Libnasta, ja sioittivat itsensä Rissaan. 22Ja he matkustivat Rissasta, ja sioittivat itsensä Kehelaan. 23Ja he matkustivat Kehelasta, ja sioittivat itsensä Sapherin vuorelle. 24Ja he matkustivat Sapherin vuorelta, ja sioittivat itsensä Haradaan. 25Ja he matkustivat Haradasta ja sioittivat itsensä Makhelotiin. 26Ja he matkustivat Makhelotista, ja sioittivat itsensä Tahatiin. 27Ja he matkustivat Tahatista, ja sioittivat itsensä Taraan. 28Ja he matkustivat Tarasta, ja sioittivat itsensä Mitkaan. 29Ja he matkustivat Mitkasta, ja sioittivat itsensä Hasmonaan. 30Ja he matkustivat Hasmonasta, ja sioittivat itsensä Moserotiin. 31Ja he matkustivat Moserotista, ja sioittivat itsensä BeneJaekaniin. 32Ja he matkustivat BeneJaekanista, ja sioittivat itsensä Horgidgadiin. 33Ja he matkustivat Horgidgadista, ja sioittivat itsensä Jotbataan. 34Ja he matkustivat Jotbatasta, ja sioittivat itsensä Abronaan. 35Ja he matkustivat Abronasta, ja sioittivat itsensä Etseongeberiin. 36Ja he matkustivat Etseongeberistä, ja sioittivat itsensä Sinin korpeen, se on Kades. 37Ja he matkustivat Kadeksesta, ja sioittivat itsensä Horin vuorelle, joka on Edomin maan rajoilla.

38Siinä meni pappi Aaron Horin vuorelle, Herran käskyn jälkeen, ja kuoli siellä neljäntenäkymmenentenä vuotena, sittekuin Israelin lapset olivat lähteneet Egyptin maalta, ensimäisenä päivänä viidennestä kuusta. 39Ja Aaron oli sadan ja kolmenkolmattakymmentä vuotinen kuollessansa Horin vuorella.

40Silloin kuuli Arad Kanaanealaisten kuningas, joka asui etelään päin Kanaanin maalla, että Israelin lapset tulleet olivat.

41Ja he matkustivat Horin vuorelta, ja sioittivat itsensä Salmonaan. 42Ja he matkustivat Salmonasta, ja sioittivat itsensä Phunoniin. 43Ja he matkustivat Phunonista, ja sioittivat itsensä Obotiin. 44Ja he matkustivat Obotista, ja sioittivat itsensä Iije Abarimiin, Moabin rajoille. 45Ja he matkustivat Iijestä, ja sioittivat itsensä DibonGadiin. 46Ja he matkustivat DibonGadista, ja sioittivat itsensä AlmonDiblataimiin. 47Ja he matkustivat AlmonDiblataimista, ja sioittivat itsensä Abarimin vuorille Nebon kohdalle. 48Ja he matkustivat Abarimin vuorilta, ja sioittivat itsensä Moabin kedoille, Jordanin tykö, Jerihon kohdalle. 49Ja he sioittivat itsensä Jordanin tykö hamasta BetJesimotista, niin AbelSittimiin Moabin kedoille.

50Ja Herra puhui Mosekselle, Moabin kedoilla, Jordanin tykönä Jerihon kohdalla, sanoen: 51Puhu Israelin lapsille, ja sano heille: kuin te olette tulleet Jordanin ylitse Kanaanin maalle, 52Niin teidän pitää kaikki sen maan asuvaiset teidän edestänne ajaman pois, ja kaikki heidän maalauksensa ja valetut kuvansa hukuttaman, ja kaikki heidän korkeutensa hävittämän, 53Ja niin teidän pitää maan omistaman ja asuman siinä; sillä teille olen minä maan antanut omistaaksenne sen. 54Ja teidän pitää maan jakaman arvalla teidän sukukunnillenne. Joita usiampi on, niille pitää teidän enempi antaman perinnöksensä, ja joita vähempi on, niille vähemmän perinnöksensä; kuin arpa lankee kullekin, niin pitää hänen sen ottaman: teidän isäinne sukukuntain jälkeen pitää teidän perimän. 55Mutta jollette maan asuvaisia aja ulos teidän edestänne, niin pitää ne, jotka te heistä jätätte, oleman teille niinkuin orjantappurat silmissänne, ja keihäs kyljessänne; sillä heidän pitää ahdistaman teitä sillä maalla, kussa te asutte. 56Niin tapahtuu, että minä teen niin teille, kuin minä aioin heille tehdä.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page