διαλογισμὸν
Englishman's Concordance
διαλογισμὸν (dialogismon) — 1 Occurrence

Luke 9:47 N-AMS
GRK: εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας
NAS: knowing what they were thinking in their heart,
KJV: perceiving the thought of their
INT: having known the reasoning of the heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page