διαμεμερισμένοι
Englishman's Concordance
διαμεμερισμένοι (diamemerismenoi) — 1 Occurrence

Luke 12:52 V-RPM/P-NMP
GRK: ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ
NAS: household will be divided, three
KJV: one house divided, three against
INT: one house divided three against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page