ἐπείραζεν
Englishman's Concordance
ἐπείραζεν (epeirazen) — 1 Occurrence

Acts 9:26 V-IIA-3S
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς
NAS: to Jerusalem, he was trying to associate
INT: at Jerusalem he attempted to join himself to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page