κεκαθαρισμένους
Englishman's Concordance
κεκαθαρισμένους (kekatharismenous) — 1 Occurrence

Hebrews 10:2 V-RPM/P-AMP
GRK: λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους
NAS: having once been cleansed, would no
INT: serve once cleansed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page