μελλόντων
Englishman's Concordance
μελλόντων (mellontōn) — 8 Occurrences

Acts 26:22 V-PPA-GNP
GRK: προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ
NAS: said was going to take place;
KJV: Moses did say should come:
INT: prophets said was about to happen and

Acts 27:30 V-PPA-GMP
GRK: πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν
NAS: on the pretense of intending to lay
KJV: as though they would have cast
INT: [the] bow anchors being about to cast out

Colossians 2:17 V-PPA-GNP
GRK: σκιὰ τῶν μελλόντων τὸ δὲ
NAS: are a [mere] shadow of what is to come; but the substance
KJV: a shadow of things to come; but
INT: a shadow the things to come but

1 Timothy 1:16 V-PPA-GMP
GRK: ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ'
NAS: for those who would believe
KJV: a pattern to them which should hereafter believe
INT: a pattern of those being about to believe on

Hebrews 10:1 V-PPA-GNP
GRK: νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ
NAS: of the good things to come [and] not the very
KJV: of good things to come, [and] not
INT: law of the coming good things not

Hebrews 11:20 V-PPA-GNP
GRK: καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ
NAS: even regarding things to come.
KJV: Esau concerning things to come.
INT: and concerning things coming blessed Isaac

2 Peter 2:6 V-PPA-GMP
GRK: κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
NAS: them an example to those who would live ungodly
KJV: [them] an ensample unto those that after should live ungodly;
INT: condemned [them] an example [to those] being about to live ungodly having set

Revelation 8:13 V-PPA-GMP
GRK: ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν
NAS: angels who are about to sound!
KJV: angels, which are yet to sound!
INT: angels who [are] about to sound [their] trumpets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page