οἰκοδόμησεν
Englishman's Concordance
οἰκοδόμησεν (oikodomēsen) — 1 Occurrence

Acts 7:47 V-AIA-3S
GRK: Σολομὼν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον
NAS: But it was Solomon who built a house
KJV: But Solomon built him an house.
INT: Solomon however built him a house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page