οἰκοδομοῦντες
Englishman's Concordance
οἰκοδομοῦντες (oikodomountes) — 4 Occurrences

Matthew 21:42 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders rejected,
INT: rejected those who build this is become

Mark 12:10 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders rejected
INT: rejected those who build this is become

Luke 20:17 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders rejected,
INT: rejected they that build this is become

1 Peter 2:7 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders disallowed,
INT: rejected those building this became

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page