σωφροσύνης
Englishman's Concordance
σωφροσύνης (sōphrosynēs) — 3 Occurrences

Acts 26:25 N-GFS
GRK: ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι
NAS: but I utter words of sober truth.
KJV: of truth and soberness.
INT: truth and rational words I utter

1 Timothy 2:9 N-GFS
GRK: αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς
NAS: modestly and discreetly, not with braided hair
KJV: shamefacedness and sobriety; not with
INT: modesty and self-control should adorn themselves

1 Timothy 2:15 N-GFS
GRK: ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης
NAS: and sanctity with self-restraint.
KJV: holiness with sobriety.
INT: sanctification with self-restraint

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page