συλλημφθέντα
Englishman's Concordance
συλλημφθέντα (syllēmphthenta) — 1 Occurrence

Acts 23:27 V-APP-AMS
GRK: ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν
NAS: man was arrested by the Jews
KJV: This man was taken of the Jews,
INT: man This having been seized by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page