Iðëjimo knyga 30
Lithuanian
1“Padirbdinsi iš akacijos medžio aukurą smilkalams deginti, 2uolekties ilgio, uolekties pločio, keturkampį ir dviejų uolekčių aukščio. Ant jo bus ragai. 3Aptrauksi jo viršų, šonus ir ragus grynu auksu. Padarysi jam auksinį apvadą aplinkui 4ir auksines grandis po apvadu dviejuose kampuose kartims įkišti, kad jį būtų galima nešti. 5Kartis padarysi iš akacijos medžio ir aptrauksi jas auksu. 6Pastatysi aukurą prie uždangos, pakabintos prieš Liudijimo skrynią, ties dangčiu, kuris dengia liudijimą. 7Kiekvieną rytą Aaronas degins ant jo maloniai kvepiančius smilkalus. Paruošęs lempas, jis degins smilkalus ant šio aukuro. 8Ir vakare, uždegdamas lempas, jis degins smilkalus ant aukuro. Tai nuolatinis smilkymas Viešpaties akivaizdoje per visas jūsų kartas. 9Neaukosite ant jo svetimų smilkalų nei deginamųjų aukų, nei valgio aukų ir neliesite geriamųjų aukų. 10Vieną kartą per metus Aaronas ant aukuro ragų atliks sutaikinimą, aukos už nuodėmes krauju. Tai bus daroma per visas jūsų kartas, nes tai labai šventa Viešpačiui”.

11Ir Viešpats kalbėjo Mozei: 12“Kada skaičiuosi izraelitus, paskirk kiekvienam išpirką Viešpačiui, kad jų nepaliestų nelaimės. 13Kiekvienas turės duoti po pusę šekelio, pagal šventyklos šekelį. Šekelis turi dvidešimt gerų. Pusė šekelio bus jų auka Viešpačiui. 14Visi, sulaukę dvidešimties ar daugiau metų amžiaus, duos auką Viešpačiui. 15Turtingas nemokės daugiau ir beturtis nemokės mažiau­pusę šekelio jie duos kaip auką Viešpačiui, kad jų sielos būtų sutaikintos. 16Izraelitų sutaikinimo pinigus atiduosi Susitikimo palapinės reikalams”.

17Ir Viešpats kalbėjo Mozei: 18“Padirbdinsi varinę praustuvę su stovu ir ją pastatysi tarp Susitikimo palapinės ir aukuro. 19Aaronas ir jo sūnūs mazgos joje savo rankas ir kojas. 20Eidami į Susitikimo palapinę, jie nusimazgos vandeniu, kad nenumirtų, taip pat eidami prie aukuro aukoti deginamosios aukos Viešpačiui. 21Jie mazgos savo rankas ir kojas, kad nemirtų. Tai yra amžinas nuostatas Aaronui ir jo palikuonims per visas kartas”.

22Ir dar Viešpats kalbėjo Mozei: 23“Imk geriausių kvepalų: penkis šimtus šekelių miros ir pusę tiek cinamono, tai yra du šimtus penkiasdešimt šekelių, ir kvepiančių nendrių du šimtus penkiasdešimt šekelių, 24kasijos penkis šimtus šekelių pagal šventyklos šekelį ir vieną hiną alyvmedžių aliejaus. 25Padarysi šventojo patepimo aliejų, sumaišydamas visa tai vaistininkų būdu; tai bus šventas patepimo aliejus. 26Juo patepsi Susitikimo palapinę, Liudijimo skrynią, 27stalą su jo priedais, žvakidę su jos priedais, smilkymo aukurą, 28deginamųjų aukų aukurą ir praustuvę. 29Tu pašventinsi visa, ir tai bus labai šventa; kas prie jų prisilies, taps šventas. 30Patepsi Aaroną bei jo sūnus ir juos įšventinsi būti mano kunigais. 31Izraelitams sakysi, kad toks patepimo aliejus bus šventas visoms jūsų kartoms. 32Žmogaus kūnas juo nebus tepamas; jokio kito tos sudėties tepalo nedarysite, nes jis yra šventas ir bus jums šventas. 33Kas tokį pat padarytų ar juo pateptų pašalietį, bus išnaikintas iš savo tautos”.

34Ir Viešpats tarė Mozei: “Imk kvepalų: stakto, miros, balzamo, galbano ir skaidrių sakų visų vienodą svorį. 35Padarysi iš jų smilkalus, sumaišydamas vaistininkų būdu, grynus ir šventus. 36Sutrinsi tai smulkiai ir padėsi ties Susitikimo palapine, kurioje su tavimi susitiksiu. Tie smilkalai bus jums labai šventi. 37Tokio mišinio nedarysite savo reikalams, nes jis bus šventas Viešpačiui. 38Kiekvienas, kuris sau pasidarytų tokį pat mišinį ir juo naudotųsi, bus išnaikintas iš savo tautos”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Exodus 29
Top of Page
Top of Page