John 20:6
New International Version
Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there,

New Living Translation
Then Simon Peter arrived and went inside. He also noticed the linen wrappings lying there,

English Standard Version
Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there,

Berean Study Bible
Simon Peter arrived just after him. He entered the tomb and saw the linen cloths lying there.

New American Standard Bible
And so Simon Peter also came, following him, and entered the tomb; and he saw the linen wrappings lying there,

King James Bible
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,

Holman Christian Standard Bible
Then, following him, Simon Peter came also. He entered the tomb and saw the linen cloths lying there.

International Standard Version
At this point Simon Peter arrived, following him, and went straight into the tomb. He observed that the linen cloths were lying there,

NET Bible
Then Simon Peter, who had been following him, arrived and went right into the tomb. He saw the strips of linen cloth lying there,

Aramaic Bible in Plain English
Then Shimeon came after him and entered the tomb, gazing at the linens where they were lying,

GOD'S WORD® Translation
Simon Peter arrived after him and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there.

Jubilee Bible 2000
Then came Simon Peter following him and went into the sepulchre and saw the linen clothes lying

King James 2000 Bible
Then came Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and saw the linen cloths lying,

American King James Version
Then comes Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and sees the linen clothes lie,

American Standard Version
Simon Peter therefore also cometh, following him, and entered into the tomb; and he beholdeth the linen cloths lying,

Douay-Rheims Bible
Then cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and saw the linen cloths lying,

Darby Bible Translation
Simon Peter therefore comes, following him, and entered into the tomb, and sees the linen cloths lying,

English Revised Version
Simon Peter therefore also cometh, following him, and entered into the tomb; and he beholdeth the linen cloths lying,

Webster's Bible Translation
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and seeth the linen cloths lying;

Weymouth New Testament
Simon Peter, however, also came, following him, and entered the tomb. There on the ground he saw the cloths;

World English Bible
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,

Young's Literal Translation
Simon Peter, therefore, cometh, following him, and he entered into the tomb, and beholdeth the linen clothes lying,

Johannes 20:6 Afrikaans PWL
Shim’on Kefa het ná hom aangekom en in die graf ingegaan en die linne doeke gesien waar dit lê

Gjoni 20:6 Albanian
Arriti edhe Simon Pjetri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej liri që ishin përtokë,

ﻳﻮﺣﻨﺎ 20:6 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعة

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 20:6 Armenian (Western): NT
Սիմոն Պետրոս ալ՝ որ կը հետեւէր անոր՝ հասաւ, մտաւ գերեզմանը, ու տեսաւ լաթերը՝ որոնք դրուած էին հոն.

Euangelioa S. Ioannen araura.  20:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ethorten da orduan Simon Pierris hari darreicola, eta sar cedin monumentera, eta ikus citzan oihalac han eçarriac:

Dyr Johanns 20:6 Bavarian
Daa kaam aau dyr Simen Peeters naach und gieng eyn s Grab einhin. Er saah d Fäschn lign

Йоан 20:6 Bulgarian
След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащаниците сложени,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
西門彼得跟著他,也到了,並且進了墓穴,看見那細麻布條放在那裡,

中文标准译本 (CSB Simplified)
西门彼得跟着他,也到了,并且进了墓穴,看见那细麻布条放在那里,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
西門彼得隨後也到了,進墳墓裡去,就看見細麻布還放在那裡,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
西门彼得随后也到了,进坟墓里去,就看见细麻布还放在那里,

約 翰 福 音 20:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
西 門 彼 得 隨 後 也 到 了 , 進 墳 墓 裡 去 , 就 看 見 細 麻 布 還 放 在 那 裡 ,

約 翰 福 音 20:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
西 门 彼 得 随 後 也 到 了 , 进 坟 墓 里 去 , 就 看 见 细 麻 布 还 放 在 那 里 ,

Evanðelje po Ivanu 20:6 Croatian Bible
Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže

Jan 20:6 Czech BKR
Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená,

Johannes 20:6 Danish
Da kommer Simon Peter, som fulgte ham, og han gik ind i Graven og saa Linklæderne ligge der

Johannes 20:6 Dutch Staten Vertaling
Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

Westcott and Hort 1881
ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

Greek Orthodox Church 1904
ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

Tischendorf 8th Edition
ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

Stephanus Textus Receptus 1550
ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ερχεται ουν και σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα

Stephanus Textus Receptus 1550
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ερχεται ουν Σιμων Πετρος ακολουθων αυτω, και εισηλθεν εις το μνημειον, και θεωρει τα οθονια κειμενα,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ερχεται ουν και σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
erchetai oun kai Simōn Petros akolouthōn autō, kai eisēlthen eis to mnēmeion; kai theōrei ta othonia keimena,

erchetai oun kai Simon Petros akolouthon auto, kai eiselthen eis to mnemeion; kai theorei ta othonia keimena,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
erchetai oun kai Simōn Petros akolouthōn autō, kai eisēlthen eis to mnēmeion; kai theōrei ta othonia keimena,

erchetai oun kai Simon Petros akolouthon auto, kai eiselthen eis to mnemeion; kai theorei ta othonia keimena,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
erchetai oun simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena

erchetai oun simOn petros akolouthOn autO kai eisElthen eis to mnEmeion kai theOrei ta othonia keimena

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
erchetai oun simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena

erchetai oun simOn petros akolouthOn autO kai eisElthen eis to mnEmeion kai theOrei ta othonia keimena

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
erchetai oun simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena

erchetai oun simOn petros akolouthOn autO kai eisElthen eis to mnEmeion kai theOrei ta othonia keimena

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
erchetai oun simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena

erchetai oun simOn petros akolouthOn autO kai eisElthen eis to mnEmeion kai theOrei ta othonia keimena

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:6 Westcott/Hort - Transliterated
erchetai oun kai simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena

erchetai oun kai simOn petros akolouthOn autO kai eisElthen eis to mnEmeion kai theOrei ta othonia keimena

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
erchetai oun kai simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena

erchetai oun kai simOn petros akolouthOn autO kai eisElthen eis to mnEmeion kai theOrei ta othonia keimena

János 20:6 Hungarian: Karoli
Megjöve azután Simon Péter [is] nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedõk ott vannak.

La evangelio laŭ Johano 20:6 Esperanto
Kaj poste venis Simon Petro, sekvante lin, kaj eniris en la tombon; kaj li vidis la tolajxojn kusxantajn,

Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:6 Finnish: Bible (1776)
Niin Simon Pietari tuli seuraten häntä, ja meni hautaan, ja näki kääriliinat pantuna.

Jean 20:6 French: Darby
Simon Pierre donc, qui le suivait, arrive; et il entra dans le sepulcre; et il voit les linges à terre,

Jean 20:6 French: Louis Segond (1910)
Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre,

Jean 20:6 French: Martin (1744)
Alors Simon Pierre qui le suivait, arriva, et entra dans le sépulcre, et vit les linges à terre.

Johannes 20:6 German: Modernized
Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehet die Leinen geleget.

Johannes 20:6 German: Luther (1912)
Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt,

Johannes 20:6 German: Textbibel (1899)
Da kommt Simon Petrus hinter ihm drein, und er trat in das Grab hinein und schaut die Leintücher liegen,

Giovanni 20:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide i pannilini giacenti,

Giovanni 20:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Simon Pietro, che lo seguitava, venne, ed entrò nel monumento, e vide le lenzuola che giacevano,

YOHANES 20:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kemudian Petrus pun tibalah dari belakang dia, serta masuk ke dalam kubur, lalu nampak kain kapan itu terletak,

John 20:6 Kabyle: NT
Semɛun Buṭrus i t-id-itebɛen ilḥeq-ed. Yekcem ɣer daxel u?ekka, iwala lekfen di lqaɛa,

요한복음 20:6 Korean
시몬 베드로도 따라 와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고

Ioannes 20:6 Latin: Vulgata Clementina
Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita,

Sv. Jānis 20:6 Latvian New Testament
Tad, viņam sekodams, atnāca Sīmanis Pēteris, iegāja kapā un redzēja noliktu audeklu.

Evangelija pagal Jonà 20:6 Lithuanian
Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir pamatė numestas drobules

John 20:6 Maori
Na ka haere ano a Haimona Pita i muri i a ia, a, ko tona tomokanga ki te urupa, ka kite i nga takai rinena e takoto ana.

Johannes 20:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Simon Peter kom da bakefter ham, og han gikk inn i graven, og så at linklærne lå der,

Juan 20:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, y vio las envolturas de lino puestas allí,

Juan 20:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, y vio las envolturas de lino puestas allí,

Juan 20:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,

Juan 20:6 Spanish: Reina Valera 1909
Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vió los lienzos echados,

Juan 20:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos,

João 20:6 Bíblia King James Atualizada Português
Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho,

João 20:6 Portugese Bible
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados,   

Ioan 20:6 Romanian: Cornilescu
Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormînt, şi a văzut făşiile de pînză jos.

От Иоанна 20:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,

От Иоанна 20:6 Russian koi8r
Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,

John 20:6 Shuar New Testament
Nuyß Semun Pφtiur ukunam Jeß iwiarsamunam Wayß penuarmari nui tepan Wßinkiamiayi.

Johannes 20:6 Swedish (1917)
Sedan, efter honom, kom ock Simon Petrus dit. Han gick in i graven och fick så se huru bindlarna lågo där,

Yohana 20:6 Swahili NT
Simoni Petro naye akaja akimfuata, akaingia kaburini; humo akaona sanda,

Juan 20:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Dumating naman nga si Simon Pedro, na sumusunod sa kaniya, at pumasok sa libingan; at nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino,

Ǝlinjil wa n Yaxya 20:6 Tawallamat Tamajaq NT
As d-ewad Simɣon Butros wa das-d-ilkaman, iggaz ǝzǝkka, inay ǝntada šisǝwad šin ǝnsânat den.

ยอห์น 20:6 Thai: from KJV
ซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่

Yuhanna 20:6 Turkish
Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsanın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu.

Йоан 20:6 Ukrainian: NT
Приходить тодї Симон Петр слїдом за ним, і ввійшов у гріб, і видить, що лежить полотно,

John 20:6 Uma New Testament
Simon Petrus rata ngkabokoa', kaliliu mesua'. Nahilo wo'o-hawo kain hompu' -na hi ree.

Giaêng 20:6 Vietnamese (1934)
Si-môn Phi -e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,

John 20:5
Top of Page
Top of Page