Luke 14:12
New International Version
Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors; if you do, they may invite you back and so you will be repaid.

New Living Translation
Then he turned to his host. "When you put on a luncheon or a banquet," he said, "don't invite your friends, brothers, relatives, and rich neighbors. For they will invite you back, and that will be your only reward.

English Standard Version
He said also to the man who had invited him, “When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid.

Berean Study Bible
Then Jesus said to the man who had invited Him, “When you host a dinner or a banquet, do not invite your friends or brothers or relatives or rich neighbors. Otherwise, they may invite you in return, and you will be repaid.

New American Standard Bible
And He also went on to say to the one who had invited Him, "When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, otherwise they may also invite you in return and that will be your repayment.

King James Bible
Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.

Holman Christian Standard Bible
He also said to the one who had invited Him, "When you give a lunch or a dinner, don't invite your friends, your brothers, your relatives, or your rich neighbors, because they might invite you back, and you would be repaid.

International Standard Version
Then he told the man who had invited him, "When you give a luncheon or a dinner, stop inviting only your friends, brothers, relatives, or rich neighbors. Otherwise, they may invite you in return and you would be repaid.

NET Bible
He said also to the man who had invited him, "When you host a dinner or a banquet, don't invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors so you can be invited by them in return and get repaid.

Aramaic Bible in Plain English
Then he said also to the one who had invited him, “Whenever you make a banquet or supper, do not call your friends, neither your brothers, nor your relatives, nor your rich neighbors, lest also they should invite you and this would be a reward to you.”

GOD'S WORD® Translation
Then he told the man who had invited him, "When you invite people for lunch or dinner, don't invite only your friends, family, other relatives, or rich neighbors. Otherwise, they will return the favor.

Jubilee Bible 2000
Then said he also to him that invited him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends nor thy brethren, neither thy kinsmen nor thy rich neighbours, lest they also invite thee again, and a recompense be made thee.

King James 2000 Bible
Then said he also to him that bade him, When you give a dinner or a supper, call not your friends, nor your brethren, neither your kinsmen, nor your rich neighbors; lest they also bid you again, and a recompense be made you.

American King James Version
Then said he also to him that bade him, When you make a dinner or a supper, call not your friends, nor your brothers, neither your kinsmen, nor your rich neighbors; lest they also bid you again, and a recompense be made you.

American Standard Version
And he said to him also that had bidden him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, nor thy kinsmen, nor rich neighbors; lest haply they also bid thee again, and a recompense be made thee.

Douay-Rheims Bible
And he said to him also that had invited him: When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, nor thy kinsmen, nor thy neighbours who are rich; lest perhaps they also invite thee again, and a recompense be made to thee.

Darby Bible Translation
And he said also to him that had invited him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, nor thy kinsfolk, nor rich neighbours, lest it may be they also should invite thee in return, and a recompense be made thee.

English Revised Version
And he said to him also that had bidden him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, nor thy kinsmen, nor rich neighbours; lest haply they also bid thee again, and a recompense be made thee.

Webster's Bible Translation
Then said he also to him that invited him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbors; lest they also invite thee again, and a recompense be made thee.

Weymouth New Testament
Also to His host, who had invited Him, He said, "When you give a breakfast or a dinner, do not invite your friends or brothers or relatives or rich neighbours, lest perhaps they should invite you in return and a requital be made you.

World English Bible
He also said to the one who had invited him, "When you make a dinner or a supper, don't call your friends, nor your brothers, nor your kinsmen, nor rich neighbors, or perhaps they might also return the favor, and pay you back.

Young's Literal Translation
And he said also to him who did call him, 'When thou mayest make a dinner or a supper, be not calling thy friends, nor thy brethren, nor thy kindred, nor rich neighbours, lest they may also call thee again, and a recompense may come to thee;

Lukas 14:12 Afrikaans PWL
Hy sê ook vir die man wat Hom genooi het: “Wanneer jy ’n fees of aandete gee, moenie jou vriende of jou broers of familie of ryk bure nooi nie sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer kan nooi en jy so jou beloning ontvang nie,

Luka 14:12 Albanian
Ai i tha edhe atij që e kishte ftuar: ''Kur shtron drekë a darkë, mos i thirr miqtë e tu, as vëllezërit e tu, as farefisin tënd, as fqinjët e pasur, se mos ata një herë të të ftojnë ty, dhe kështu ta kthejnë shpërblimin.

ﻟﻮﻗﺎ 14:12 Arabic: Smith & Van Dyke
وقال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدع اصدقاءك ولا اخوتك ولا اقرباءك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوك هم ايضا فتكون لك مكافاة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14:12 Armenian (Western): NT
Զինք հրաւիրողին ալ ըսաւ. «Երբ ճաշ կամ ընթրիք կը սարքես, մի՛ կանչեր բարեկամներդ, ո՛չ ալ եղբայրներդ. ո՛չ ազգականներդ, ո՛չ հարուստ դրացիներդ, որպէսզի անոնք ալ փոխարէնը չհրաւիրեն քեզ՝ ու հատուցում չըլլայ քեզի:

Euangelioa S. Luc-en araura.  14:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta bera gomitatu çuenari-ere erraiten ceraucan, Eguiten duanean barazcaribat edo affaribat, eztitzala dei eure adisquideac, ez eure anayeac, ez eure ahaideac, ez auço abratsac, hec ere aldiz bere aldetic gomita ezeçatençát, eta ordaina renda eztaquián.

Dyr Laux 14:12 Bavarian
Aft hiet yr aau öbbs für n Gastgöbn: "Wennst ayn Mittags- older Nachtmaal haltst, lad nit deine Freundd older Brüeder, Verwanddtn older reiche Naachbyrn ein! Dös geet auf Gögnseittigkeit, und dyrmit ist dyr wider allss vergoltn.

Лука 14:12 Bulgarian
Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обед или вечеря, недей кани приятелите си, ни братята си, ни роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят, и ти бъде отплатено.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌又對邀請他的人說:「你預備午餐或晚餐的時候,不要叫你的朋友、兄弟、親戚或富有的鄰居,免得他們也回請你,你就得了你的回報了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣又对邀请他的人说:“你预备午餐或晚餐的时候,不要叫你的朋友、兄弟、亲戚或富有的邻居,免得他们也回请你,你就得了你的回报了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌又對請他的人說:「你擺設午飯或晚飯,不要請你的朋友、弟兄、親屬和富足的鄰舍,恐怕他們也請你,你就得了報答。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣又对请他的人说:“你摆设午饭或晚饭,不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍,恐怕他们也请你,你就得了报答。

路 加 福 音 14:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 又 對 請 他 的 人 說 : 你 擺 設 午 飯 或 晚 飯 , 不 要 請 你 的 朋 友 、 弟 兄 、 親 屬 , 和 富 足 的 鄰 舍 , 恐 怕 他 們 也 請 你 , 你 就 得 了 報 答 。

路 加 福 音 14:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 又 对 请 他 的 人 说 : 你 摆 设 午 饭 或 晚 饭 , 不 要 请 你 的 朋 友 、 弟 兄 、 亲 属 , 和 富 足 的 邻 舍 , 恐 怕 他 们 也 请 你 , 你 就 得 了 报 答 。

Evanðelje po Luki 14:12 Croatian Bible
A i onome koji ga pozva, kaza: Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili.

Lukáš 14:12 Czech BKR
Pravil také i tomu, kterýž ho byl pozval: Když činíš oběd nebo večeři, nezov přátel svých, ani bratří svých, ani sousedů bohatých, ať by snad i oni zase nezvali tebe, a měl bys odplatu.

Lukas 14:12 Danish
Men han sagde ogsaa til ham, som havde indbudt ham: »Naar du gør Middags— eller Aftensmaaltid, da byd ikke dine Venner, ej heller dine Brødre, ej heller dine Frænder, ej heller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igen, og du faa Vederlag.

Lukas 14:12 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide ook tot dengene, die Hem genood had: Wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, noch uw broeders, noch uw magen, noch uw rijke geburen; opdat ook dezelve u niet te eniger tijd wedernoden, en u vergelding geschiede.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.

Westcott and Hort 1881
Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μή ͜ ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους· μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσιν, καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα.

Greek Orthodox Church 1904
Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ σε ἀντικαλέσωσι, σε καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα.

Tischendorf 8th Edition
Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους· μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους μήποτε καὶ αὐτοὶ σε ἀντικαλέσωσίν καὶ γένηται σοι ἀνταπόδομά

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι αντικαλεσωσιν σε και γενηται ανταποδομα σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι αντικαλεσωσιν σε και γενηται ανταποδομα σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσιν και γενηται σοι ανταποδομα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ελεγε δε και τω κεκληκοτι αυτον, Οταν ποιης αριστον η δειπνον, μη φωνει τους φιλους σου, μηδε τους αδελφους σου, μηδε τους συγγενεις σου, μηδε γειτονας πλουσιους· μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσι, και γενηται σοι ανταποδομα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσιν και γενηται σοι ανταποδομα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι αντικαλεσωσιν σε και γενηται ανταποδομα σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Elegen de kai tō keklēkoti auton Hotan poiēs ariston ē deipnon, mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous syngeneis sou mēde geitonas plousious, mē pote kai autoi antikalesōsin se kai genētai antapodoma soi.

Elegen de kai to keklekoti auton Hotan poies ariston e deipnon, me phonei tous philous sou mede tous adelphous sou mede tous syngeneis sou mede geitonas plousious, me pote kai autoi antikalesosin se kai genetai antapodoma soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Elegen de kai tō keklēkoti auton Hotan poiēs ariston ē deipnon, mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous syngeneis sou mēde geitonas plousious, mē pote kai autoi antikalesōsin se kai genētai antapodoma soi.

Elegen de kai to keklekoti auton Hotan poies ariston e deipnon, me phonei tous philous sou mede tous adelphous sou mede tous syngeneis sou mede geitonas plousious, me pote kai autoi antikalesosin se kai genetai antapodoma soi.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi antikalesōsin se kai genētai antapodoma soi

elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi antikalesOsin se kai genEtai antapodoma soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi se antikalesōsin kai genētai soi antapodoma

elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi se antikalesOsin kai genEtai soi antapodoma

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi se antikalesōsin kai genētai soi antapodoma

elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi se antikalesOsin kai genEtai soi antapodoma

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi se antikalesōsin kai genētai soi antapodoma

elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi se antikalesOsin kai genEtai soi antapodoma

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:12 Westcott/Hort - Transliterated
elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi antikalesōsin se kai genētai antapodoma soi

elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi antikalesOsin se kai genEtai antapodoma soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi antikalesōsin se kai genētai antapodoma soi

elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi antikalesOsin se kai genEtai antapodoma soi

Lukács 14:12 Hungarian: Karoli
Monda pedig annak is, a ki õt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont õk is meghívjanak téged, és visszafizessék néked.

La evangelio laŭ Luko 14:12 Esperanto
Kaj li diris al tiu, kiu lin invitis:Kiam vi faras tagmangxon aux vespermangxon, ne voku viajn amikojn, nek viajn fratojn, nek viajn parencojn, nek viajn ricxajn najbarojn, por ke ne okazu, ke ili ankaux invitos vin, kaj vi ricevos rekompencon.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:12 Finnish: Bible (1776)
Mutta hän sanoi myös sille, joka hänen kutsunut oli: kuin päivällistä tai ehtoollista teet, niin älä kutsu ystäviäs, eli veljiäs, ei lankojas, taikka rikkaita kylänmiehiäs: ettei he joskus sinua myös jälleen kutsu, ja sinulle maksa.

Luc 14:12 French: Darby
Et il dit aussi à celui qui l'avait convie: Quand tu fais un diner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes freres, ni tes parents, ni de riches voisins; de peur qu'eux aussi ne te convient à leur tour, et que la pareille ne te soit rendue.

Luc 14:12 French: Louis Segond (1910)
Il dit aussi à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille.

Luc 14:12 French: Martin (1744)
Il disait aussi à celui qui l'avait convié : quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite point tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins; de peur qu'ils ne te convient à leur tour, et que la pareille ne te soit rendue.

Lukas 14:12 German: Modernized
Er sprach auch zu dem, der ihn geladen hatte: Wenn du ein Mittags -oder Abendmahl machest, so lade nicht deine Freunde noch deine Brüder noch deine Gefreundeten noch deine Nachbarn, die da reich sind, auf daß sie dich nicht etwa wieder laden, und dir vergolten werde.

Lukas 14:12 German: Luther (1912)
Er sprach auch zu dem, der ihn geladen hatte: Wenn du ein Mittags-oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde noch deine Brüder noch deine Gefreunden noch deine Nachbarn, die da reich sind, auf daß sie dich nicht etwa wieder laden und dir vergolten werde.

Lukas 14:12 German: Textbibel (1899)
Er sagte aber zu dem, der ihn geladen hatte: wenn du ein Frühstück oder Abendmahl richtest, so lade nicht deine Freunde noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, daß sie dich etwa wieder einladen und dir so Vergeltung werde.

Luca 14:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
E diceva pure a colui che lo aveva invitato: Quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi; che talora anch’essi non t’invitino, e ti sia reso il contraccambio;

Luca 14:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or egli disse a colui che l’avea invitato: Quando tu farai un desinare, o una cena, non chiamare i tuoi amici, nè i tuoi fratelli, nè i tuoi parenti, nè i tuoi vicini ricchi; che talora essi a vicenda non t’invitino, e ti sia reso il contraccambio.

LUKAS 14:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berkatalah juga Yesus kepada orang yang menjemput Dia, "Apabila engkau membuat perjamuan tengah hari atau malam, jangan dipanggil sahabatmu atau saudaramu atau kaum keluargamu, atau orang sekampungmu yang kaya-kaya; supaya jangan mereka itu dapat membalas jemputanmu.

Luke 14:12 Kabyle: NT
Yenna daɣen i win i t-id iɛeṛḍen : M'ara tebɣuḍ aț-țseččeḍ, ur d-ɛeṛṛeḍ ara imdukkal-ik neɣ atmaten ik, ur d-ɛeṛṛeḍ ara imawlan-ik neɣ lǧiran-ik imeṛkantiyen ; m'ulac a k ɛerḍen ula d nutni iwakken a k-d-rren lxiṛ-ik.

누가복음 14:12 Korean
또 자기를 청한 자에게 이르시되 네가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 네게 갚음이 될까 하라

Lucas 14:12 Latin: Vulgata Clementina
Dicebat autem et ei, qui invitaverat : Cum facis prandium, aut cœnam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites : ne forte te et ipsi reinvitent, et fiat tibi retributio ;

Sv. Lūkass 14:12 Latvian New Testament
Bet tam, kas Viņu bija ielūdzis, Viņš sacīja: Ja tu sarīko pusdienas vai vakariņas, neaicini savus draugus, nedz savus brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, ka viņi kādreiz arī tevi neielūdz, un tad tu būsi saņēmis atlīdzību,

Evangelija pagal Lukà 14:12 Lithuanian
Pakvietusiam Jį vaišių Jėzus irgi pasakė: “Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta.

Luke 14:12 Maori
Na ka mea ia ki te tangata nana nei ia i karanga, E taka koe i te tina, i te hapa ranei, kaua e karangatia ou hoa, kaua hoki ou teina, kaua hoki ou whanaunga, kaua ano nga tangata taonga e noho tata ana; kei karangatia ano koe, a ka whai utu koe.

Lukas 14:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han sa også til den som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, forat ikke de skal be dig igjen, så du får gjengjeld!

Lucas 14:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Y dijo también al que le había convidado: Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa.

Lucas 14:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús dijo también al que Lo había convidado: "Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa.

Lucas 14:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Y dijo también al que le había convidado: Cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que también ellos te vuelvan a convidar, y te sea hecha recompensa.

Lucas 14:12 Spanish: Reina Valera 1909
Y dijo también al que le había convidado: Cuando haces comida ó cena, no llames á tus amigos, ni á tus hermanos, ni á tus parientes, ni á vecinos ricos; porque también ellos no te vuelvan á convidar, y te sea hecha compensación.

Lucas 14:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; para que ellos te vuelvan a convidar, y te sea hecha compensación.

Lucas 14:12 Bíblia King James Atualizada Português
Então Jesus dirige-se ao que o havia convidado e lhe exorta: “Quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos, ou parentes, nem teus vizinhos ricos; se assim procederes, eles poderão, da mesma maneira, convidar-te, e desta forma sempre serás re-compensado.

Lucas 14:12 Portugese Bible
Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar, ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso retribuído.   

Luca 14:12 Romanian: Cornilescu
A zis şi celui ce -L poftise: ,,Cînd dai un prînz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rîndul lor pe tine, şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut.

От Луки 14:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.

От Луки 14:12 Russian koi8r
Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.

Luke 14:12 Shuar New Testament
Nuyß Niin ipiaamua nuna chicharuk Tφmiayi "Amesha Yurumßitφ tusam untsuktajtsam wakerakmeka, ame amikrumsha, yatsumsha, ame shuarumsha, φrutramuram Kuφtrintin ainia nusha ipiaawaip. Nii ipiaamka, ataksha φksan ßmin ipiatmashtatuak. Nujai akikma ßtatme.

Lukas 14:12 Swedish (1917)
Han sade ock till den som hade bjudit honom: »När du gör ett gästabud, på middagen eller på aftonen, så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder, ej heller rika grannar, så att de bjuda dig igen och du därigenom får vedergällning.

Luka 14:12 Swahili NT
Halafu akamwambia na yule aliyemwalika, "Kama ukiwaandalia watu karamu mchana au jioni, usiwaalike rafiki zako au jamaa zako au jirani zako walio matajiri, wasije nao wakakualika nawe ukawa umelipwa kile ulichowatendea.

Lucas 14:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kaniya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamaganak, ni ang mayayamang kapitbahay; baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka.

Ǝlinjil wa n Luqa 14:12 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr awen inna Ɣaysa i Farisay was innǝftaɣ: «As du-tǝɣarraɣ aytedan y a tan-taššatšaɣ ezal madeɣ ehad, a du-wǝr-taɣra imidawan-nak, wala imǝdrayan-nak wala išǝqqaɣan-nak wala imahharagan-nak ǝn mǝggǝrgas, fǝl a kay-du-wǝr-aɣrin ǝntanay da, ǝzǝl iyyan, ǝrzǝman-ak awa dasan-tǝgeɣ.

ลูกา 14:12 Thai: from KJV
ฝ่ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่า "เมื่อท่านจะทำการเลี้ยง จะเป็นกลางวันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้รับการตอบแทน

Luka 14:12 Turkish
İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi: ‹‹Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler.

Лука 14:12 Ukrainian: NT
Рече ж і тому, що запросив його: Коли справляєш обід або вечерю, не клич приятелїв твоїх, нї братів твоїх, нї сусїд багатих; щоб часом і вони тебе не запросили, й не було тобі відплати.

Luke 14:12 Uma New Testament
Oti toe, mololita wo'o-imi Yesus mpololitai pue' tomi. Na'uli': "Ane takio' tauna ngkaralai posusa' -ta, ba ngkoni' mpo'eo ba ngkabengia, neo' mpokio' bale-ta, ompi' -ta, ba topo'ua' rala ngata. Apa' bate rakio' wo'o-ta mpai', alaa-na tehiwili-mi kehi-ta.

Lu-ca 14:12 Vietnamese (1934)
Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng.

Luke 14:11
Top of Page
Top of Page