Luke 14:35
New International Version
It is fit neither for the soil nor for the manure pile; it is thrown out. "Whoever has ears to hear, let them hear."

New Living Translation
Flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown away. Anyone with ears to hear should listen and understand!"

English Standard Version
It is of no use either for the soil or for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear.”

Berean Study Bible
It is fit neither for the soil nor for the manure pile, and it is thrown out. He who has ears to hear, let him hear.”

New American Standard Bible
"It is useless either for the soil or for the manure pile; it is thrown out. He who has ears to hear, let him hear."

King James Bible
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Holman Christian Standard Bible
It isn't fit for the soil or for the manure pile; they throw it out. Anyone who has ears to hear should listen!"

International Standard Version
It's suitable neither for the soil nor for the manure pile. People throw it away. Let the person who has ears to hear, listen!"

NET Bible
It is of no value for the soil or for the manure pile; it is to be thrown out. The one who has ears to hear had better listen!"

Aramaic Bible in Plain English
“It is not fit for land nor is it fit for manure, but they cast it outside. Whoever has an ear that hears, let him hear.”

GOD'S WORD® Translation
It's not any good for the ground or for the manure pile. People throw it away. "Let the person who has ears listen!"

Jubilee Bible 2000
It is neither good for the land, nor for the dunghill; it is cast out. He that has ears to hear, let him hear.

King James 2000 Bible
It is neither fit for the land, nor yet for the dung hill; but men cast it out. He that has ears to hear, let him hear.

American King James Version
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that has ears to hear, let him hear.

American Standard Version
It is fit neither for the land nor for the dunghill: men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Douay-Rheims Bible
It is neither profitable for the land nor for the dunghill, but shall be cast out. He that hath ears to hear, let him hear.

Darby Bible Translation
It is proper neither for land nor for dung; it is cast out. He that hath ears to hear, let him hear.

English Revised Version
It is fit neither for the land nor for the dunghill: men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Webster's Bible Translation
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Weymouth New Testament
Neither for land nor dunghill is it of any use; they throw it away. Listen, every one who has ears to listen with!"

World English Bible
It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. He who has ears to hear, let him hear."

Young's Literal Translation
neither for land nor for manure is it fit -- they cast it without. He who is having ears to hear -- let him hear.'

Lukas 14:35 Afrikaans PWL
Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir kompos nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ’n oor het wat kan hoor, laat hom hoor.”

Luka 14:35 Albanian
Ajo nuk vlen as për tokë, as për pleh, por hidhet tutje. Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë''.

ﻟﻮﻗﺎ 14:35 Arabic: Smith & Van Dyke
لا يصلح لارض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له اذنان للسمع فليسمع

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14:35 Armenian (Western): NT
Ո՛չ հողի, ո՛չ ալ թրիքի յարմար կ՚ըլլայ. ուստի դուրս կը նետեն զայն: Ա՛ն որ ականջ ունի լսելու՝ թող լսէ»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  14:35 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ezta lurrecotzat, ez ongarricotzat deusgay: baina camporat egoizten da hura. Ençuteco beharriric duenac, ençun beca.

Dyr Laux 14:35 Bavarian
Dös taugt für n Acker nixn und für n Misthauffen grad so weeng. Grad non wöggschmeissn kan myn s. Habtß dös ietz gneusst?"

Лука 14:35 Bulgarian
Тя не струва нито за земята, нито за тор; изхвърлят я вън. Който има уши да слуша, нека слуша.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
把它用在田地裡或在糞肥裡都不合適,只好把它丟在外面。凡是有耳可聽的,就應當聽!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
把它用在田地里或在粪肥里都不合适,只好把它丢在外面。凡是有耳可听的,就应当听!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
或用在田裡,或堆在糞裡,都不合適,只好丟在外面。有耳可聽的,就應當聽!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
或用在田里,或堆在粪里,都不合适,只好丢在外面。有耳可听的,就应当听!”

路 加 福 音 14:35 Chinese Bible: Union (Traditional)
或 用 在 田 裡 , 或 堆 在 糞 裡 , 都 不 合 式 , 只 好 丟 在 外 面 。 有 耳 可 聽 的 , 就 應 當 聽 !

路 加 福 音 14:35 Chinese Bible: Union (Simplified)
或 用 在 田 里 , 或 堆 在 粪 里 , 都 不 合 式 , 只 好 丢 在 外 面 。 有 耳 可 听 的 , 就 应 当 听 !

Evanðelje po Luki 14:35 Croatian Bible
Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da čuje, neka čuje!

Lukáš 14:35 Czech BKR
Ani do země, ani do hnoje se nehodí; ale vyvržena bude ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Lukas 14:35 Danish
Det er ikke tjenligt hverken til Jord eller til Gødning; man kaster det ud. Den, som har Øren at høre med, han høre!«

Lukas 14:35 Dutch Staten Vertaling
Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Nestle Greek New Testament 1904
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Westcott and Hort 1881
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Greek Orthodox Church 1904
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Tischendorf 8th Edition
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουετω

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν· εξω βαλλουσιν αυτο. ο εχων ωτα ακουειν, ακουετω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin; exō ballousin auto. ho echōn ōta akouein akouetō.

oute eis gen oute eis koprian eutheton estin; exo ballousin auto. ho echon ota akouein akoueto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin; exō ballousin auto. HO echōn ōta akouein akouetō.

oute eis gen oute eis koprian eutheton estin; exo ballousin auto. HO echon ota akouein akoueto.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:35 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouetō

oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouetO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:35 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō

oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouein akouetO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:35 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō

oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouein akouetO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:35 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō

oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouein akouetO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:35 Westcott/Hort - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō

oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouein akouetO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:35 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō

oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouein akouetO

Lukács 14:35 Hungarian: Karoli
Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas: kivetik azt. A kinek van füle a hallásra, hallja.

La evangelio laŭ Luko 14:35 Esperanto
GXi tauxgas nek por la tero nek por sterkejo; oni gxin forjxetas. Kiu havas orelojn por auxdi, tiu auxdu.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:35 Finnish: Bible (1776)
Ei se maahan eikä sontaan ole sovelias: he heittävät sen pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkaan.

Luc 14:35 French: Darby
Il n'est propre, ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.

Luc 14:35 French: Louis Segond (1910)
Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

Luc 14:35 French: Martin (1744)
Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier; [mais] on le jette dehors. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende!

Lukas 14:35 German: Modernized
Es ist weder auf das Land noch in den Mist nütze, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Lukas 14:35 German: Luther (1912)
Es ist weder auf das Land noch in den Mist nütze, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

Lukas 14:35 German: Textbibel (1899)
Es ist weder aufs Land noch auf den Mist brauchbar. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre.

Luca 14:35 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non serve né per terra, né per concime; lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda.

Luca 14:35 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Egli non è atto nè per terra, nè per letame; egli è gettato via. Chi ha orecchie da udire, oda.

LUKAS 14:35 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tiadalah ia berguna kepada tanah atau baja pun, melainkan akan dibuang sahaja. Siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."

Luke 14:35 Kabyle: NT
Ur yelhi i wakal, ur yelhi i leɣbaṛ, ilaq kan a t-nḍeggeṛ ɣer beṛṛa. Win yesɛan imeẓẓuɣen isellen, isel-ed !..

누가복음 14:35 Korean
땅에도 거름에도 쓸데 없어 내어버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을지어다 !' 하시니라

Lucas 14:35 Latin: Vulgata Clementina
Neque in terram, neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur. Qui habet aures audiendi, audiat.

Sv. Lūkass 14:35 Latvian New Testament
Tā neder ne zemei, ne mēsliem, bet to izmet ārā. Kam ausis dzirdēšanai, tas lai dzird!

Evangelija pagal Lukà 14:35 Lithuanian
Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui; ją išmeta laukan. Kas turi ausis klausyti­teklauso!”

Luke 14:35 Maori
E kore e pai mo te whenua, e kore ano hei whakawairakau; a ka akiritia ai e te tangata ki waho. ko ia he taringa ona hei whakarongo, kia rongo ia.

Lukas 14:35 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Det duer hverken i jord eller i gjødsel; det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre!

Lucas 14:35 Spanish: La Biblia de las Américas
No es útil ni para la tierra ni para el muladar; la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.

Lucas 14:35 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono; la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga."

Lucas 14:35 Spanish: Reina Valera Gómez
No es útil ni para la tierra, ni para el muladar; la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.

Lucas 14:35 Spanish: Reina Valera 1909
Ni para la tierra, ni para el muladar es buena; fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oir, oiga.

Lucas 14:35 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ni para la tierra, ni para el muladar es buena; fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga.

Lucas 14:35 Bíblia King James Atualizada Português
Não serve nem para o solo nem mesmo para adubo; será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!”

Lucas 14:35 Portugese Bible
Não presta nem para terra, nem para adubo; lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.   

Luca 14:35 Romanian: Cornilescu
Atunci nu mai este bună nici pentru pămînt, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă.``

От Луки 14:35 Russian: Synodal Translation (1876)
ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!

От Луки 14:35 Russian koi8r
ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Luke 14:35 Shuar New Testament
Wee michumarka araakmatniunmasha yayaatsui. Tura tsuatnum ikiusmasha ßntraiti. Aya ajapatniukete. Kuishim ßkuinkia antuktarum" Tφmiayi.

Lukas 14:35 Swedish (1917)
Varken för jorden eller för gödselhögen är det tjänligt; man kastar ut det. Den som har öron till att höra, han höre.»

Luka 14:35 Swahili NT
Haifai kitu wala kwa udongo wala kwa mbolea. Watu huitupilia mbali. Sikieni basi, kama mna masikio!"

Lucas 14:35 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig.

Ǝlinjil wa n Luqa 14:35 Tawallamat Tamajaq NT
Ab-as tat-tǝha tǝnfa waliyyat y amaḍal wala deɣ tah-et tǝnfa i tamaqqost. Tanaɣla ɣas a din-za-tǝtǝwǝggu. Wa isallin, aslet!»

ลูกา 14:35 Thai: from KJV
จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้ จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้ แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้น ใครมีหู จงฟังเถิด"

Luka 14:35 Turkish
Ne toprağa, ne de gübreye yarar; onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin.››

Лука 14:35 Ukrainian: NT
Нї в землю, нї в гній не годить ся вона; геть викидають її. Хто має уші слухати, нехай слухає.

Luke 14:35 Uma New Testament
Uma ntoto-pi ria tuju-na, ba raruduhi-ki hinu'a ba rapopai-pai. Agina ratadi lau-imi. Hema-koi to tilingaa, pe'epei lompe'!"

Lu-ca 14:35 Vietnamese (1934)
Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.

Luke 14:34
Top of Page
Top of Page