Philippians 1:25
New International Version
Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith,

New Living Translation
Knowing this, I am convinced that I will remain alive so I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith.

English Standard Version
Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all, for your progress and joy in the faith,

Berean Study Bible
Convinced of this, I know that I will remain and will continue with all of you for your progress and joy in the faith,

New American Standard Bible
Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith,

King James Bible
And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

Holman Christian Standard Bible
Since I am persuaded of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in the faith,

International Standard Version
Since I am convinced of this, I know that I will continue to live and be with all of you, so you will mature in the faith and know joy in it.

NET Bible
And since I am sure of this, I know that I will remain and continue with all of you for the sake of your progress and joy in the faith,

Aramaic Bible in Plain English
And this I know confidently, that I remain and continue for your joy and for the growth of your faith.

GOD'S WORD® Translation
Since I'm convinced of this, I know that I will continue to live and be with all of you. This will help you to grow and be joyful in your faith.

Jubilee Bible 2000
And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith,

King James 2000 Bible
And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

American King James Version
And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

American Standard Version
And having this confidence, I know that I shall abide, yea, and abide with you all, for your progress and joy in the faith;

Douay-Rheims Bible
And having this confidence, I know that I shall abide, and continue with you all, for your furtherance and joy of faith:

Darby Bible Translation
and having confidence of this, I know that I shall remain and abide along with you all, for your progress and joy in faith;

English Revised Version
And having this confidence, I know that I shall abide, yea, and abide with you all, for your progress and joy in the faith;

Webster's Bible Translation
And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

Weymouth New Testament
I am convinced of this, and I know that I shall remain, and shall go on working side by side with you all, to promote your progress and joy in the faith;

World English Bible
Having this confidence, I know that I will remain, yes, and remain with you all, for your progress and joy in the faith,

Young's Literal Translation
and of this being persuaded, I have known that I shall remain and continue with you all, to your advancement and joy of the faith,

Filippense 1:25 Afrikaans PWL
en dit weet ek verseker, dat ek sal bly en by julle almal sal wees, vir julle blydskap en vir julle groei in vertroue.

Filipianëve 1:25 Albanian
Këtë e di me siguri, që do të rri dhe qëndroj me ju të gjithë për përparimin tuaj dhe për gëzimin e besimit tuaj.

ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 1:25 Arabic: Smith & Van Dyke
فاذ انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 1:25 Armenian (Western): NT
Այս համոզումը ունենալով՝ գիտեմ թէ պիտի մնամ ու ձեր բոլորին հետ կենամ, որ դուք յառաջդիմէք եւ ուրախ ըլլաք հաւատքով.

Philippianoetara. 1:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta haur seguratuqui badaquit, ecen egonen naicela eta perseueraturen dudala çuequin gucioquin çuen auançamendutan, eta çuen fedearen bozcariotan.

D Filipper 1:25 Bavarian
I trau föst drauf und waiß, däß i bleibn und bei enk alle ausharrn gaa, um enk in n Glaaubn zo n Fürdern und z erfreun.

Филипяни 1:25 Bulgarian
И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
既然我深信這一點,就知道我會活下去,並且將繼續和你們大家在一起,好使你們在信仰上有長進、有喜樂。

中文标准译本 (CSB Simplified)
既然我深信这一点,就知道我会活下去,并且将继续和你们大家在一起,好使你们在信仰上有长进、有喜乐。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我既然這樣深信,就知道仍要住在世間,且與你們眾人同住,使你們在所信的道上又長進又喜樂,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我既然这样深信,就知道仍要住在世间,且与你们众人同住,使你们在所信的道上又长进又喜乐,

腓 立 比 書 1:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 既 然 這 樣 深 信 , 就 知 道 仍 要 住 在 世 間 , 且 與 你 們 眾 人 同 住 , 使 你 們 在 所 信 的 道 上 又 長 進 又 喜 樂 ,

腓 立 比 書 1:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 既 然 这 样 深 信 , 就 知 道 仍 要 住 在 世 间 , 且 与 你 们 众 人 同 住 , 使 你 们 在 所 信 的 道 上 又 长 进 又 喜 乐 ,

Poslanica Filipljanima 1:25 Croatian Bible
U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,

Filipským 1:25 Czech BKR
Načež spoléhaje, vím, že pobudu a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu a k radosti víry,

Filipperne 1:25 Danish
Og i Forvisning herom ved jeg, at jeg skal blive i Live og forblive hos eder alle til eders Fremgang og Glæde i Troen,

Filippenzen 1:25 Dutch Staten Vertaling
En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα, ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

Westcott and Hort 1881
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τοῦτο πεποιθὼς ο ἴδα ὅτι μενῶ, καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

Greek Orthodox Church 1904
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

Tischendorf 8th Edition
καί οὗτος πείθω εἴδω ὅτι μένω καί παραμένω πᾶς ὑμεῖς εἰς ὁ ὑμεῖς προκοπή καί χαρά ὁ πίστις

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ, καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και παραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και παραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως

Stephanus Textus Receptus 1550
και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και συμπαραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω, και συμπαραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και συμπαραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και παραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai touto pepoithōs oida, hoti menō kai paramenō pasin hymin eis tēn hymōn prokopēn kai charan tēs pisteōs,

kai touto pepoithos oida, hoti meno kai parameno pasin hymin eis ten hymon prokopen kai charan tes pisteos,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai touto pepoithōs oida hoti menō kai paramenō pasin hymin eis tēn hymōn prokopēn kai charan tēs pisteōs,

kai touto pepoithos oida hoti meno kai parameno pasin hymin eis ten hymon prokopen kai charan tes pisteos,

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:25 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai touto pepoithōs oida oti menō kai paramenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs

kai touto pepoithOs oida oti menO kai paramenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:25 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai touto pepoithōs oida oti menō kai sumparamenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs

kai touto pepoithOs oida oti menO kai sumparamenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:25 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai touto pepoithōs oida oti menō kai sumparamenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs

kai touto pepoithOs oida oti menO kai sumparamenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:25 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai touto pepoithōs oida oti menō kai sumparamenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs

kai touto pepoithOs oida oti menO kai sumparamenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:25 Westcott/Hort - Transliterated
kai touto pepoithōs oida oti menō kai paramenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs

kai touto pepoithOs oida oti menO kai paramenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:25 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai touto pepoithōs oida oti menō kai paramenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs

kai touto pepoithOs oida oti menO kai paramenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs

Filippiekhez 1:25 Hungarian: Karoli
És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;

Al la filipianoj 1:25 Esperanto
Kaj tiel fidante, mi scias, ke mi restos kaj apudrestados kun vi cxiuj, por via progreso kaj gxojo de fido;

Kirje filippiläisille 1:25 Finnish: Bible (1776)
Ja minä tiedän totisesti, että minun pitää oleman ja teidän kaikkein kansanne pysymän, teidän menestykseksenne ja uskonne iloksi,

Philippiens 1:25 French: Darby
Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi,

Philippiens 1:25 French: Louis Segond (1910)
Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi,

Philippiens 1:25 French: Martin (1744)
Et je sais cela comme tout assuré, que je demeurerai, et que je continuerai d'être avec vous tous pour votre avancement, et pour la joie de [votre] foi;

Philipper 1:25 German: Modernized
Und in guter Zuversicht weiß ich, daß ich bleiben und bei euch allen sein werde euch zur Förderung und zur Freude des Glaubens,

Philipper 1:25 German: Luther (1912)
Und in guter Zuversicht weiß ich, daß ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und Freude des Glaubens,

Philipper 1:25 German: Textbibel (1899)
und in diesem Glauben denke ich, daß ich bleiben werde, und bei euch allen noch weilen, für euch zu Gewinn und Freude des Glaubens,

Filippesi 1:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed ho questa ferma fiducia ch’io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede;

Filippesi 1:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E questo so io sicuramente: che io rimarrò, e dimorerò appresso di voi tutti, all’avanzamento vostro, e all’allegrezza della vostra fede.

FILIPI 1:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan dengan menaruh keyakinan ini, maka aku ketahuilah, bahwa aku akan hidup dan tinggal dengan kamu sekalian, supaya kamu maju dan bersukacita di dalam iman,

Philippians 1:25 Kabyle: NT
?riɣ ad idireɣ yerna ad qqimeɣ gar-awen meṛṛa, iwakken aț-tennernim yerna aț-țfeṛḥem di liman.

빌립보서 1:25 Korean
내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아노니

Philippenses 1:25 Latin: Vulgata Clementina
Et hoc confidens scio quia manebo, et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum, et gaudium fidei :

Filipiešiem 1:25 Latvian New Testament
Un to es visā paļāvībā zinu, ka es palikšu pie jums visiem jūsu ticības un prieka sekmēšanai,

Laiðkas filipieèiams 1:25 Lithuanian
Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui,

Philippians 1:25 Maori
Na ka u nei toku whakaaro ki tenei, e matau ana ahau tera ahau e noho, ae ra, ka noho iho ahau ki a koutou katoa, hei whakaneke ake, hei whakahari i a koutou i runga i te whakapono;

Filippenserne 1:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da jeg er fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos eder alle til eders fremgang og glede i troen,

Filipenses 1:25 Spanish: La Biblia de las Américas
Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe,

Filipenses 1:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe,

Filipenses 1:25 Spanish: Reina Valera Gómez
Y confiado en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe,

Filipenses 1:25 Spanish: Reina Valera 1909
Y confiado en esto, sé que quedaré, que aun permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe;

Filipenses 1:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe;

Filipenses 1:25 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé,

Filipenses 1:25 Portugese Bible
E, tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé;   

Filipeni 1:25 Romanian: Cornilescu
Şi sînt încredinţat şi ştiu că voi rămînea şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre;

К Филиппийцам 1:25 Russian: Synodal Translation (1876)
И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,

К Филиппийцам 1:25 Russian koi8r
И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,

Philippians 1:25 Shuar New Testament
Kame tuke pujustatjai nΘkajai. N·nisnak atumjai pujakun Yus nekas Enentßimtakrum nankaamas waraakrum tuke katsuaruk tusan Yßintatjarme.

Filipperbrevet 1:25 Swedish (1917)
Och då jag är förvissad härom, vet jag att jag skall leva kvar och förbliva hos eder alla, eder till förkovran och glädje i tron,

Wafilipi 1:25 Swahili NT

Mga Taga-Filipos 1:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sa pagkakatiwalang ito, ay aking nalalaman na ako'y mananatili, oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat, sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya;

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Filib 1:25 Tawallamat Tamajaq NT
Arat wǝdi ǝkkasa daɣ-as aššak. Ǝssanaɣ as ad aglaɣ ǝlle ɣur-wan fǝl a dawan-ilala ketnawan s ad ittǝy ǝzǝgzan-nawan, akn-iwan adi ǝsǝffǝliwǝs.

ฟีลิปปี 1:25 Thai: from KJV
เมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ และคงอยู่กับท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อ

Filipililer 1:25 Turkish
Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim.

Филипяни 1:25 Ukrainian: NT
І певно знаю, що зістанусь (у тїлї) і пробувати му з усїма вами на вашу користь і радість віри,

Philippians 1:25 Uma New Testament
Toe monoto lia hi rala nono-ku. Toe pai' ku'uli', bate tuwu' -a-pada mpai', pai' kupoka'ala-pidi tilou mpencuai' -koi, mpotulungi-koi bona tampai karoho pepangala' -ni hi Pue' Yesus pai' tampai kagoe' -ni mepangala' hi Hi'a.

Phi-líp 1:25 Vietnamese (1934)
Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ;

Philippians 1:24
Top of Page
Top of Page