Romans 13:7
New International Version
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.

New Living Translation
Give to everyone what you owe them: Pay your taxes and government fees to those who collect them, and give respect and honor to those who are in authority.

English Standard Version
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.

Berean Study Bible
Pay everyone what you owe him: taxes to whom taxes are due, revenue to whom revenue is due, respect to whom respect is due, honor to whom honor is due.

New American Standard Bible
Render to all what is due them: tax to whom tax is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

King James Bible
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

Holman Christian Standard Bible
Pay your obligations to everyone: taxes to those you owe taxes, tolls to those you owe tolls, respect to those you owe respect, and honor to those you owe honor.

International Standard Version
Pay everyone whatever you owe them—taxes to whom taxes are due, tolls to whom tolls are due, fear to whom fear is due, honor to whom honor is due.

NET Bible
Pay everyone what is owed: taxes to whom taxes are due, revenue to whom revenue is due, respect to whom respect is due, honor to whom honor is due.

Aramaic Bible in Plain English
Pay every person what is owed to him: to whomever head tax, pay head tax, and to whomever a tribute tax, a tribute tax, and to whomever reverence, reverence, and to whomever honor, honor.

GOD'S WORD® Translation
Pay everyone whatever you owe them. If you owe taxes, pay them. If you owe tolls, pay them. If you owe someone respect, respect that person. If you owe someone honor, honor that person.

Jubilee Bible 2000
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

King James 2000 Bible
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

American King James Version
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

American Standard Version
Render to all their dues: tribute to whom tribute is due ; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

Douay-Rheims Bible
Render therefore to all men their dues. Tribute, to whom tribute is due: custom, to whom custom: fear, to whom fear: honour, to whom honour.

Darby Bible Translation
Render to all their dues: to whom tribute [is due], tribute; to whom custom, custom; to whom fear, fear; to whom honour, honour.

English Revised Version
Render to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

Webster's Bible Translation
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

Weymouth New Testament
Pay promptly to all men what is due to them: taxes to those to whom taxes are due, toll to those to whom toll is due, respect to those to whom respect is due, honour to those to whom honour is due.

World English Bible
Give therefore to everyone what you owe: taxes to whom taxes are due; customs to whom customs; respect to whom respect; honor to whom honor.

Young's Literal Translation
render, therefore, to all their dues; to whom tribute, the tribute; to whom custom, the custom; to whom fear, the fear; to whom honour, the honour.

Romeine 13:7 Afrikaans PWL
Beloon daarom elke persoon soos wat aan hom verskuldig is: belasting aan die waaraan belasting verskuldig is, invoerbelasting aan die waaraan invoerbelasting verskuldig is; respek aan dié wat respek toekom, eer aan dié wat eer toekom.

Romakëve 13:7 Albanian
I jepni, pra, secilit atë që i takon: tatimin atij që i përket, druajtje atij që është për t'u druajtur, nderimin atij që është për nderim.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 13:7 Arabic: Smith & Van Dyke
فاعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له الجزية. الجباية لمن له الجباية. والخوف لمن له الخوف والاكرام لمن له الاكرام

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:7 Armenian (Western): NT
Ուրեմն հատուցանեցէ՛ք բոլորին ինչ որ կը պարտիք. որո՛ւն որ տուրք տրուելու է՝ տուրքը, որո՛ւն որ մաքս՝ մաքսը, որո՛ւն որ վախ՝ վախը, որո՛ւն որ պատիւ՝ պատիւը:

Romanoetara. 13:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Renda ieceçue bada guciey çor draueçuena: nori tributa, tributa: nori peagea, peagea: nori beldurra, beldurra: nori ohorea, ohorea.

D Roemer 13:7 Bavarian
Göbtß yn allsand, wasß ien schuldig seitß, ob s ietz Steuer older Zoll ist, Achtung older Eer.

Римляни 13:7 Bulgarian
Отдавайте на всички дължимото: комуто [се дължи] данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
每個人所當得的,你們都要給他:當得稅的,就給他稅;當得捐的,就給他捐;當受敬畏的,就敬畏他;當受尊敬的,就尊敬他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
每个人所当得的,你们都要给他:当得税的,就给他税;当得捐的,就给他捐;当受敬畏的,就敬畏他;当受尊敬的,就尊敬他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡人所當得的,就給他:當得糧的,給他納糧;當得稅的,給他上稅;當懼怕的,懼怕他;當恭敬的,恭敬他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡人所当得的,就给他:当得粮的,给他纳粮;当得税的,给他上税;当惧怕的,惧怕他;当恭敬的,恭敬他。

羅 馬 書 13:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 人 所 當 得 的 , 就 給 他 。 當 得 糧 的 , 給 他 納 糧 ; 當 得 稅 的 , 給 他 上 稅 ; 當 懼 怕 的 , 懼 怕 他 ; 當 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。

羅 馬 書 13:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 人 所 当 得 的 , 就 给 他 。 当 得 粮 的 , 给 他 纳 粮 ; 当 得 税 的 , 给 他 上 税 ; 当 惧 怕 的 , 惧 怕 他 ; 当 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。

Poslanica Rimljanima 13:7 Croatian Bible
Dajte svakomu što mu pripada: komu porez - porez, komu carina - carina, komu poštovanje - poštovanje, komu čast - čast.

Římanům 13:7 Czech BKR
Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.

Romerne 13:7 Danish
Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære.

Romeinen 13:7 Dutch Staten Vertaling
Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, die gij de eer schuldig zijt.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

Westcott and Hort 1881
ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀπόδοτε πᾶσι / πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπόδοτε οὖν πᾶσιν τὰς ὀφειλάς· τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον· τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος· τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον· τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

Greek Orthodox Church 1904
ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

Tischendorf 8th Edition
ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς· τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον· τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος· τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον· τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπόδοτε οὖν πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αποδοτε πασιν τας οφειλας τω τον φορον τον φορον τω το τελος το τελος τω τον φοβον τον φοβον τω την τιμην την τιμην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αποδοτε πασιν τας οφειλας τω τον φορον τον φορον τω το τελος το τελος τω τον φοβον τον φοβον τω την τιμην την τιμην

Stephanus Textus Receptus 1550
αποδοτε ουν πασιν τας οφειλας τω τον φορον τον φορον τω το τελος το τελος τω τον φοβον τον φοβον τω την τιμην την τιμην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αποδοτε ουν πασι τας οφειλας· τω τον φορον τον φορον· τω το τελος το τελος· τω τον φοβον τον φοβον· τω την τιμην την τιμην.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αποδοτε ουν πασιν τας οφειλας τω τον φορον τον φορον τω το τελος το τελος τω τον φοβον τον φοβον τω την τιμην την τιμην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αποδοτε πασιν τας οφειλας τω τον φορον τον φορον τω το τελος το τελος τω τον φοβον τον φοβον τω την τιμην την τιμην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
apodote pasin tas opheilas, tō ton phoron ton phoron, tō to telos to telos, tō ton phobon ton phobon, tō tēn timēn tēn timēn.

apodote pasin tas opheilas, to ton phoron ton phoron, to to telos to telos, to ton phobon ton phobon, to ten timen ten timen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
apodote pasi tas opheilas, tō ton phoron ton phoron, tō to telos to telos, tō ton phobon ton phobon, tō tēn timēn tēn timēn.

apodote pasi tas opheilas, to ton phoron ton phoron, to to telos to telos, to ton phobon ton phobon, to ten timen ten timen.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apodote pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

apodote pasin tas opheilas tO ton phoron ton phoron tO to telos to telos tO ton phobon ton phobon tO tEn timEn tEn timEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apodote oun pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

apodote oun pasin tas opheilas tO ton phoron ton phoron tO to telos to telos tO ton phobon ton phobon tO tEn timEn tEn timEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apodote oun pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

apodote oun pasin tas opheilas tO ton phoron ton phoron tO to telos to telos tO ton phobon ton phobon tO tEn timEn tEn timEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apodote oun pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

apodote oun pasin tas opheilas tO ton phoron ton phoron tO to telos to telos tO ton phobon ton phobon tO tEn timEn tEn timEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:7 Westcott/Hort - Transliterated
apodote pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

apodote pasin tas opheilas tO ton phoron ton phoron tO to telos to telos tO ton phobon ton phobon tO tEn timEn tEn timEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apodote pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

apodote pasin tas opheilas tO ton phoron ton phoron tO to telos to telos tO ton phobon ton phobon tO tEn timEn tEn timEn

Rómaiakhoz 13:7 Hungarian: Karoli
Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.

Al la romanoj 13:7 Esperanto
Redonu sxuldon al cxiuj:tributon, al kiu tributo estas sxuldata; imposton, al kiu imposto; timon, al kiu timo; honoron, al kiu honoro.

Kirje roomalaisille 13:7 Finnish: Bible (1776)
Niin antakaat siis kaikille, mitä te velvolliset olette: sille vero, jolle vero tulee; sille tulli, jolle tulli tulee; sille pelko, jolle pelko tulee; sille kunnia, jolle kunnia tulee.

Romains 13:7 French: Darby
Rendez à tous ce qui leur est du: à qui le tribut, le tribut; à qui le peage, le peage; à qui la crainte, la crainte; à qui l'honneur, l'honneur.

Romains 13:7 French: Louis Segond (1910)
Rendez à tous ce qui leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.

Romains 13:7 French: Martin (1744)
Rendez donc à tous ce qui leur est dû : à qui le tribut, le tribut; à qui le péage, le péage; à qui crainte, la crainte; à qui honneur, l'honneur.

Roemer 13:7 German: Modernized
So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid: Schoße dem der Schoß gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.

Roemer 13:7 German: Luther (1912)
So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid: Schoß, dem der Schoß gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.

Roemer 13:7 German: Textbibel (1899)
Gebet jedem was er zu fordern hat, Steuer dem die Steuer gebührt, Zoll dem der Zoll gebührt, Furcht dem Furcht, Ehre dem Ehre gebührt.

Romani 13:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Rendete a tutti quel che dovete loro: il tributo a chi dovete il tributo; la gabella a chi la gabella; il timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore.

Romani 13:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Rendete adunque a ciascuno il debito; il tributo, a chi dovete il tributo; la gabella, a chi la gabella; il timore, a chi il timore; l’onore, a chi l’onore.

ROMA 13:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Bayarlah kepada orang sekalian barang yang kamu terutang, yaitu hasil kepada yang kamu terutang hasil, dan cukai kepada yang kamu terutang cukai. Takutlah akan orang yang kamu terutang takut, dan berilah hormat kepada yang kamu terutang hormat.

Romans 13:7 Kabyle: NT
Rret i mkul yiwen ayen i wen-ițțalas : xellṣet tabzert i kra win i wen-ițțalasen, aggadet win i glaq a t-taggadem, qadṛet win i glaq a t-tqadṛem.

로마서 13:7 Korean
모든 자에게 줄 것을 주되 공세를 받을 자에게 공세를 바치고 국세 받을 자에게 국세를 바치고 두려워할자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라

Romanos 13:7 Latin: Vulgata Clementina
Reddite ergo omnibus debita : cui tribulatum, tributum : cui vectigal, vectigal : cui timorem, timorem : cui honorem, honorem.

Romiešiem 13:7 Latvian New Testament
Tātad atdodiet katram, kas kam pienākas: nodokli, kam pienākas nodoklis; muitu, kam pienākas muita; bijību, kam nākas bijība; godu, kam nākas gods!

Laiðkas romieèiams 13:7 Lithuanian
Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį­mokestį, kam muitą­muitą, kam baimę­baimę, kam pagarbą­pagarbą.

Romans 13:7 Maori
Hoatu nga mea i tika ki te katoa: he takoha tangata ki te tangata i tika ai te takoha tangata; he takoha taonga ki te tangata i tika ai te takoha taonga; he wehi ki te tangata i tika ai te wehi; he honore ki te tangata i tika ai te honore.

Romerne 13:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Gi alle det I er dem skyldige: den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer!

Romanos 13:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Pagad a todos lo que debáis: al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que temor, temor; al que honor, honor.

Romanos 13:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Paguen a todos lo que deban: al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que temor, temor; al que honor, honor.

Romanos 13:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Pagad, pues, a todos lo que debéis; al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que temor, temor; al que honra, honra.

Romanos 13:7 Spanish: Reina Valera 1909
Pagad á todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que pecho, pecho; al que temor, temor; al que honra, honra.

Romanos 13:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pagad a todos lo que debéis; al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que temor, temor; al que honra, honra.

Romanos 13:7 Bíblia King James Atualizada Português
Dai a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. O amor no mundo agonizante

Romanos 13:7 Portugese Bible
Dai a cada um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.   

Romani 13:7 Romanian: Cornilescu
Daţi tuturor ce sînteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi -i birul; cui datoraţi vama, daţi -i vama; cui datoraţi frica, daţi -i frica; cui datoraţi cinstea, daţi -i cinstea.

К Римлянам 13:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.

К Римлянам 13:7 Russian koi8r
Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.

Romans 13:7 Shuar New Testament
Ashφ T·ratniua nu T·ratarum. Akiktiniaitkiumka Pßchitsuk akikta. Akupniusha uuntcha Ashφ N·nisan φrunna nusha shiir Enentßimtikratarum.

Romabrevet 13:7 Swedish (1917)
Så given åt alla vad I ären dem skyldiga; skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan åt den som fruktan tillkommer, heder åt den som heder tillkommer.

Warumi 13:7 Swahili NT
Mpeni kila mtu haki yake; mtu wa ushuru, ushuru; wa kodi, kodi; na astahiliye heshima, heshima.

Mga Taga-Roma 13:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat: buwis sa dapat buwisan; ambag sa dapat ambagan; takot sa dapat katakutan; puri sa dapat papurihan.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 13:7 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝrzǝmat y awedan kul awa daɣ-wan ila. Ǝrzǝmat amana i wa daɣ-wan t-ilan, tǝrzǝmam takǝs i wa daɣ-wan tat-iran, tiksadam was kawan-tǝwar tǝksǝda-net, tǝssǝɣmǝram was kawan-iwar saɣmar-net.

โรม 13:7 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ ส่วยอากรควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น ภาษีควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น ความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น

Romalılar 13:7 Turkish
Herkese hakkını verin: Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin.

Римляни 13:7 Ukrainian: NT
Оддавайте ж усїм, що треба: кому данину, данину; кому мито, мито; кому страх, страх; кому честь, честь.

Romans 13:7 Uma New Testament
Wai' hi hawe'ea tauna napa to toto-na rawai' -raka, ba paja' -i ba ongkoso' ntani' -na. Pengkorui tauna to toto-na rapengkorui. Bila' tauna to toto-na rabila'.

Roâ-ma 13:7 Vietnamese (1934)
Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.

Romans 13:6
Top of Page
Top of Page