1 Chronicles 1:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5677 [e]וּלְעֵ֥בֶר
ū-lə-‘ê-ḇer
And to EberConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3205 [e]יֻלַּ֖ד
yul-laḏ
were bornV-QalPass-Perf-3ms
8147 [e]שְׁנֵ֣י
šə-nê
twoNumber-mdc
1121 [e]בָנִ֑ים
ḇā-nîm;
sonsN-mp
8034 [e]שֵׁ֣ם
šêm
the nameN-msc
259 [e]הָאֶחָ֞ד
hā-’e-ḥāḏ
of oneArt | Number-ms
6389 [e]פֶּ֗לֶג
pe-leḡ,
[was] PelegN-proper-ms
3588 [e]כִּ֤י
forConj
3117 [e]בְיָמָיו֙
ḇə-yā-māw
in his daysPrep-b | N-mpc | 3ms
6385 [e]נִפְלְגָ֣ה
nip̄-lə-ḡāh
was dividedV-Nifal-Perf-3fs
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
the earthArt | N-fs
8034 [e]וְשֵׁ֥ם
wə-šêm
and nameConj-w | N-msc
251 [e]אָחִ֖יו
’ā-ḥîw
of his brotherN-msc | 3ms
3355 [e]יָקְטָֽן׃
yā-qə-ṭān.
[was] JoktanN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְעֵ֥בֶר יֻלַּ֖ד שְׁנֵ֣י בָנִ֑ים שֵׁ֣ם הָאֶחָ֞ד פֶּ֗לֶג כִּ֤י בְיָמָיו֙ נִפְלְגָ֣ה הָאָ֔רֶץ וְשֵׁ֥ם אָחִ֖יו יָקְטָֽן׃

דברי הימים א 1:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃

דברי הימים א 1:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃

דברי הימים א 1:19 Hebrew Bible
ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Two sons were born to Eber, the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother's name was Joktan.

King James Bible
And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.

Holman Christian Standard Bible
Two sons were born to Eber. One of them was named Peleg because the earth was divided during his lifetime, and the name of his brother was Joktan.
Treasury of Scripture Knowledge

Eber.

Genesis 10:21,25 To Shem also, the father of all the children of Eber, the brother …

Genesis 11:16,17 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg…

Numbers 24:24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict …

Peleg. that is, Division.

Links
1 Chronicles 1:191 Chronicles 1:19 NIV1 Chronicles 1:19 NLT1 Chronicles 1:19 ESV1 Chronicles 1:19 NASB1 Chronicles 1:19 KJV1 Chronicles 1:19 Bible Apps1 Chronicles 1:19 Biblia Paralela1 Chronicles 1:19 Chinese Bible1 Chronicles 1:19 French Bible1 Chronicles 1:19 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:18
Top of Page
Top of Page