1 Chronicles 1:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
The sonsN-mpc
2526 [e]חָ֑ם
ḥām;
of HamN-proper-ms
3568 [e]כּ֥וּשׁ
kūš
[were] CushN-proper-ms
4714 [e]וּמִצְרַ֖יִם
ū-miṣ-ra-yim
and MizraimConj-w | N-proper-ms
6316 [e]פּ֥וּט
pūṭ
PutN-proper-ms
3667 [e]וּכְנָֽעַן׃
ū-ḵə-nā-‘an.
and CanaanConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י חָ֑ם כּ֥וּשׁ וּמִצְרַ֖יִם פּ֥וּט וּכְנָֽעַן׃

דברי הימים א 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃

דברי הימים א 1:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃

דברי הימים א 1:8 Hebrew Bible
בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan.

King James Bible
The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.

Holman Christian Standard Bible
Ham's sons: Cush, Mizraim, Put, and Canaan.
Treasury of Scripture Knowledge

sons.

Genesis 10:6,7 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan…

Put.

Genesis 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

Phut.

Links
1 Chronicles 1:81 Chronicles 1:8 NIV1 Chronicles 1:8 NLT1 Chronicles 1:8 ESV1 Chronicles 1:8 NASB1 Chronicles 1:8 KJV1 Chronicles 1:8 Bible Apps1 Chronicles 1:8 Biblia Paralela1 Chronicles 1:8 Chinese Bible1 Chronicles 1:8 French Bible1 Chronicles 1:8 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:7
Top of Page
Top of Page