1 Chronicles 23:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיִּֽהְי֥וּ
way-yih-yū
And wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
461 [e]אֱלִיעֶ֖זֶר
’ĕ-lî-‘e-zer
of EliezerN-proper-ms
7345 [e]רְחַבְיָ֣ה
rə-ḥaḇ-yāh
RehabiahN-proper-ms
7218 [e]הָרֹ֑אשׁ
hā-rōš;
the firstArt | N-ms
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
And noConj-w | Adv-NegPrt
1961 [e]הָיָ֤ה
hā-yāh
hadV-Qal-Perf-3ms
461 [e]לֶאֱלִיעֶ֙זֶר֙
le-’ĕ-lî-‘e-zer
EliezerPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בָּנִ֣ים
bā-nîm
sonsN-mp
312 [e]אֲחֵרִ֔ים
’ă-ḥê-rîm,
otherAdj-mp
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
but the descendantsConj-w | N-mpc
7345 [e]רְחַבְיָ֖ה
rə-ḥaḇ-yāh
of RehabiahN-proper-ms
7235 [e]רָב֥וּ
rā-ḇū
were manyV-Qal-Perf-3cp
4605 [e]לְמָֽעְלָה׃
lə-mā-‘ə-lāh.
veryPrep-l | Adv | 3fs

Hebrew Texts
דברי הימים א 23:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְי֥וּ בְנֵי־אֱלִיעֶ֖זֶר רְחַבְיָ֣ה הָרֹ֑אשׁ וְלֹא־הָיָ֤ה לֶאֱלִיעֶ֙זֶר֙ בָּנִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וּבְנֵ֥י רְחַבְיָ֖ה רָב֥וּ לְמָֽעְלָה׃

דברי הימים א 23:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו בני־אליעזר רחביה הראש ולא־היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃

דברי הימים א 23:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהיו בני־אליעזר רחביה הראש ולא־היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃

דברי הימים א 23:17 Hebrew Bible
ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The son of Eliezer was Rehabiah the chief; and Eliezer had no other sons, but the sons of Rehabiah were very many.

King James Bible
And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.

Holman Christian Standard Bible
Eliezer's sons were Rehabiah, first; Eliezer did not have any other sons, but Rehabiah's sons were very numerous.
Treasury of Scripture Knowledge

the chief. or, the first

1 Chronicles 26:25 And his brothers by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, …

were very many [heb] were highly multiplied

Links
1 Chronicles 23:171 Chronicles 23:17 NIV1 Chronicles 23:17 NLT1 Chronicles 23:17 ESV1 Chronicles 23:17 NASB1 Chronicles 23:17 KJV1 Chronicles 23:17 Bible Apps1 Chronicles 23:17 Biblia Paralela1 Chronicles 23:17 Chinese Bible1 Chronicles 23:17 French Bible1 Chronicles 23:17 German BibleBible Hub
1 Chronicles 23:16
Top of Page
Top of Page