1 Chronicles 24:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וְלִבְנֵ֥י
wə-liḇ-nê
And of the sonsConj-w, Prep-l | N-mpc
3878 [e]לֵוִ֖י
lê-wî
of LeviN-proper-ms
3498 [e]הַנּוֹתָרִ֑ים
han-nō-w-ṯā-rîm;
the restArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
1121 [e]לִבְנֵ֤י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
6019 [e]עַמְרָם֙
‘am-rām
of AmramN-proper-ms
7619 [e]שֽׁוּבָאֵ֔ל
šū-ḇā-’êl,
ShubaelN-proper-ms
1121 [e]לִבְנֵ֥י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
7619 [e]שׁוּבָאֵ֖ל
šū-ḇā-’êl
of ShubaelN-proper-ms
3165 [e]יֶחְדְּיָֽהוּ׃
yeḥ-də-yā-hū.
JehdeiahN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 24:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֥י לֵוִ֖י הַנֹּותָרִ֑ים לִבְנֵ֤י עַמְרָם֙ שֽׁוּבָאֵ֔ל לִבְנֵ֥י שׁוּבָאֵ֖ל יֶחְדְּיָֽהוּ׃

דברי הימים א 24:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃

דברי הימים א 24:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃

דברי הימים א 24:20 Hebrew Bible
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now for the rest of the sons of Levi: of the sons of Amram, Shubael; of the sons of Shubael, Jehdeiah.

King James Bible
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.

Holman Christian Standard Bible
As for the rest of Levi's sons: from Amram's sons: Shubael; from Shubael's sons: Jehdeiah.
Treasury of Scripture Knowledge

Amram

1 Chronicles 6:18 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.

1 Chronicles 23:12-14 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four…

Shubael

1 Chronicles 23:16 Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.

1 Chronicles 26:24 And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasures.

Shebuel

Links
1 Chronicles 24:201 Chronicles 24:20 NIV1 Chronicles 24:20 NLT1 Chronicles 24:20 ESV1 Chronicles 24:20 NASB1 Chronicles 24:20 KJV1 Chronicles 24:20 Bible Apps1 Chronicles 24:20 Biblia Paralela1 Chronicles 24:20 Chinese Bible1 Chronicles 24:20 French Bible1 Chronicles 24:20 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:19
Top of Page
Top of Page