1 Chronicles 24:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
The sonsN-mpc
4847 [e]מְרָרִ֑י
mə-rā-rî;
of MerariN-proper-ms
3269 [e]לְיַֽעֲזִיָּ֣הֽוּ
lə-ya-‘ă-zî-yā-hū
by JaaziahPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בְנ֔וֹ
ḇə-nōw,
[were] BenoN-msc | 3ms
7719 [e]וְשֹׁ֥הַם
wə-šō-ham
and ShohamConj-w | N-proper-ms
2139 [e]וְזַכּ֖וּר
wə-zak-kūr
and ZaccurConj-w | N-proper-ms
5681 [e]וְעִבְרִֽי׃
wə-‘iḇ-rî.
and IbriConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 24:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י מְרָרִ֑י לְיַֽעֲזִיָּ֣הֽוּ בְנֹ֔ו וְשֹׁ֥הַם וְזַכּ֖וּר וְעִבְרִֽי׃

דברי הימים א 24:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃

דברי הימים א 24:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃

דברי הימים א 24:27 Hebrew Bible
בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Merari: by Jaaziah were Beno, Shoham, Zaccur and Ibri.

King James Bible
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.

Holman Christian Standard Bible
Merari's sons, by his son Jaaziah: Shoham, Zaccur, and Ibri.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 24:271 Chronicles 24:27 NIV1 Chronicles 24:27 NLT1 Chronicles 24:27 ESV1 Chronicles 24:27 NASB1 Chronicles 24:27 KJV1 Chronicles 24:27 Bible Apps1 Chronicles 24:27 Biblia Paralela1 Chronicles 24:27 Chinese Bible1 Chronicles 24:27 French Bible1 Chronicles 24:27 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:26
Top of Page
Top of Page