1 Chronicles 26:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
8098 [e]שְׁמַֽעְיָ֗ה
šə-ma‘-yāh,
of ShemaiahN-proper-ms
6273 [e]עָ֠תְנִי
‘ā-ṯə-nî
[were] OthniN-proper-ms
7501 [e]וּרְפָאֵ֨ל
ū-rə-p̄ā-’êl
and RephaelConj-w | N-proper-ms
5744 [e]וְעוֹבֵ֧ד
wə-‘ō-w-ḇêḏ
and ObedConj-w | N-proper-ms
443 [e]אֶלְזָבָ֛ד
’el-zā-ḇāḏ
and ElzabadN-proper-ms
251 [e]אֶחָ֖יו
’e-ḥāw
whose brothers [were]N-mpc | 3ms
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
menN-mpc
2428 [e]חָ֑יִל
ḥā-yil;
ableN-ms
453 [e]אֱלִיה֖וּ
’ĕ-lî-hū
ElihuN-proper-ms
5565 [e]וּסְמַכְיָֽהוּ׃
ū-sə-maḵ-yā-hū.
and SemachiahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י שְׁמַֽעְיָ֗ה עָ֠תְנִי וּרְפָאֵ֨ל וְעֹובֵ֧ד אֶלְזָבָ֛ד אֶחָ֖יו בְּנֵי־חָ֑יִל אֱלִיה֖וּ וּסְמַכְיָֽהוּ׃

דברי הימים א 26:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני־חיל אליהו וסמכיהו׃

דברי הימים א 26:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני־חיל אליהו וסמכיהו׃

דברי הימים א 26:7 Hebrew Bible
בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Shemaiah were Othni, Rephael, Obed and Elzabad, whose brothers, Elihu and Semachiah, were valiant men.

King James Bible
The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.

Holman Christian Standard Bible
Shemaiah's sons: Othni, Rephael, Obed, and Elzabad; his brothers Elihu and Semachiah were also capable men.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 26:71 Chronicles 26:7 NIV1 Chronicles 26:7 NLT1 Chronicles 26:7 ESV1 Chronicles 26:7 NASB1 Chronicles 26:7 KJV1 Chronicles 26:7 Bible Apps1 Chronicles 26:7 Biblia Paralela1 Chronicles 26:7 Chinese Bible1 Chronicles 26:7 French Bible1 Chronicles 26:7 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:6
Top of Page
Top of Page