1 Chronicles 3:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵי֙
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
2977 [e]יֹאשִׁיָּ֔הוּ
yō-šî-yā-hū,
of JosiahN-proper-ms
1060 [e]הַבְּכוֹר֙
hab-bə-ḵō-wr
the firstbornArt | N-ms
3110 [e]יוֹחָנָ֔ן
yō-w-ḥā-nān,
[were] JohananN-proper-ms
8145 [e]הַשֵּׁנִ֖י
haš-šê-nî
the secondArt | Number-oms
3079 [e]יְהוֹיָקִ֑ים
yə-hō-w-yā-qîm;
JehoiakimN-proper-ms
7992 [e]הַשְּׁלִשִׁי֙
haš-šə-li-šî
the thirdArt | Number-oms
6667 [e]צִדְקִיָּ֔הוּ
ṣiḏ-qî-yā-hū,
ZedekiahN-proper-ms
7243 [e]הָרְבִיעִ֖י
hā-rə-ḇî-‘î
and the fourthArt | Number-oms
7967 [e]שַׁלּֽוּם׃
šal-lūm.
ShallumN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵי֙ יֹאשִׁיָּ֔הוּ הַבְּכֹור֙ יֹוחָנָ֔ן הַשֵּׁנִ֖י יְהֹויָקִ֑ים הַשְּׁלִשִׁי֙ צִדְקִיָּ֔הוּ הָרְבִיעִ֖י שַׁלּֽוּם׃

דברי הימים א 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום׃

דברי הימים א 3:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום׃

דברי הימים א 3:15 Hebrew Bible
ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Josiah were Johanan the firstborn, and the second was Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

King James Bible
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

Holman Christian Standard Bible
Josiah's sons: Johanan was the firstborn, Jehoiakim second, Zedekiah third, and Shallum fourth.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 3:151 Chronicles 3:15 NIV1 Chronicles 3:15 NLT1 Chronicles 3:15 ESV1 Chronicles 3:15 NASB1 Chronicles 3:15 KJV1 Chronicles 3:15 Bible Apps1 Chronicles 3:15 Biblia Paralela1 Chronicles 3:15 Chinese Bible1 Chronicles 3:15 French Bible1 Chronicles 3:15 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:14
Top of Page
Top of Page