1 Chronicles 3:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
And the sonConj-w | N-mpc
7935 [e]שְׁכַנְיָ֖ה
šə-ḵan-yāh
of ShechaniahN-proper-ms
8098 [e]שְׁמַעְיָ֑ה
šə-ma‘-yāh;
was ShemaiahN-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
and the sonsConj-w | N-mpc
8098 [e]שְׁמַעְיָ֗ה
šə-ma‘-yāh,
of ShemaiahN-proper-ms
2407 [e]חַטּ֡וּשׁ
ḥaṭ-ṭūš
[were] HattushN-proper-ms
3008 [e]וְ֠יִגְאָל
wə-yiḡ-’āl
and IgalConj-w | N-proper-ms
1282 [e]וּבָרִ֧יחַ
ū-ḇā-rî-aḥ
and BariahConj-w | N-proper-ms
5294 [e]וּנְעַרְיָ֛ה
ū-nə-‘ar-yāh
and NeariahConj-w | N-proper-ms
8202 [e]וְשָׁפָ֖ט
wə-šā-p̄āṭ
and ShaphatConj-w | N-proper-ms
8337 [e]שִׁשָּֽׁה׃
šiš-šāh.
six [in all]Number-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י שְׁכַנְיָ֖ה שְׁמַעְיָ֑ה וּבְנֵ֣י שְׁמַעְיָ֗ה חַטּ֡וּשׁ וְ֠יִגְאָל וּבָרִ֧יחַ וּנְעַרְיָ֛ה וְשָׁפָ֖ט שִׁשָּֽׁה׃

דברי הימים א 3:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה׃

דברי הימים א 3:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה׃

דברי הימים א 3:22 Hebrew Bible
ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The descendants of Shecaniah were Shemaiah, and the sons of Shemaiah: Hattush, Igal, Bariah, Neariah and Shaphat, six.

King James Bible
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

Holman Christian Standard Bible
The son of Shecaniah: Shemaiah. Shemaiah's sons: Hattush, Igal, Bariah, Neariah, and Shaphat--six.
Treasury of Scripture Knowledge

Hattush.

Ezra 8:2 Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: …

Links
1 Chronicles 3:221 Chronicles 3:22 NIV1 Chronicles 3:22 NLT1 Chronicles 3:22 ESV1 Chronicles 3:22 NASB1 Chronicles 3:22 KJV1 Chronicles 3:22 Bible Apps1 Chronicles 3:22 Biblia Paralela1 Chronicles 3:22 Chinese Bible1 Chronicles 3:22 French Bible1 Chronicles 3:22 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:21
Top of Page
Top of Page