1 Chronicles 4:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6976 [e]וְק֣וֹץ
wə-qō-wṣ
And KozConj-w | N-proper-ms
3205 [e]הוֹלִ֔יד
hō-w-lîḏ,
begatV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6036 [e]עָנ֖וּב
‘ā-nūḇ
AnubN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6637 [e]הַצֹּבֵבָ֑ה
haṣ-ṣō-ḇê-ḇāh;
ZobebahArt | N-proper-ms
4940 [e]וּמִשְׁפְּח֥וֹת
ū-miš-pə-ḥō-wṯ
and the familiesConj-w | N-fpc
316 [e]אֲחַרְחֵ֖ל
’ă-ḥar-ḥêl
of AharhelN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
2037 [e]הָרֽוּם׃
hā-rūm.
of HarumN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקֹ֣וץ הֹולִ֔יד אֶת־עָנ֖וּב וְאֶת־הַצֹּבֵבָ֑ה וּמִשְׁפְּחֹ֥ות אֲחַרְחֵ֖ל בֶּן־הָרֽוּם׃

דברי הימים א 4:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקוץ הוליד את־ענוב ואת־הצבבה ומשפחות אחרחל בן־הרום׃

דברי הימים א 4:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וקוץ הוליד את־ענוב ואת־הצבבה ומשפחות אחרחל בן־הרום׃

דברי הימים א 4:8 Hebrew Bible
וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Koz became the father of Anub and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

King James Bible
And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

Holman Christian Standard Bible
Koz fathered Anub, Zobebah, and the families of Aharhel son of Harum.
Treasury of Scripture Knowledge

Probably Jabez should be mentioned here; as otherwise he is as a consequent without an antecedent.

Links
1 Chronicles 4:81 Chronicles 4:8 NIV1 Chronicles 4:8 NLT1 Chronicles 4:8 ESV1 Chronicles 4:8 NASB1 Chronicles 4:8 KJV1 Chronicles 4:8 Bible Apps1 Chronicles 4:8 Biblia Paralela1 Chronicles 4:8 Chinese Bible1 Chronicles 4:8 French Bible1 Chronicles 4:8 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:7
Top of Page
Top of Page