1 Chronicles 6:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
The sons ofN-mpc
3878 [e]לֵוִ֑י
lê-wî;
LeviN-proper-ms
1648 [e]גֵּרְשׁ֕וֹן
gê-rə-šō-wn
[were] GershonN-proper-ms
6955 [e]קְהָ֖ת
qə-hāṯ
KohathN-proper-ms
4847 [e]וּמְרָרִֽי׃
ū-mə-rā-rî.
and MerariConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י לֵוִ֑י גֵּרְשֹׁ֕ון קְהָ֖ת וּמְרָרִֽי׃

דברי הימים א 6:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני לוי גרשון קהת ומררי׃

דברי הימים א 6:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני לוי גרשון קהת ומררי׃

דברי הימים א 6:1 Hebrew Bible
בני לוי גרשון קהת ומררי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Levi were Gershon, Kohath and Merari.

King James Bible
The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

Holman Christian Standard Bible
Levi's sons: Gershom, Kohath, and Merari.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Chronicles 23:6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, …

Genesis 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

Exodus 6:16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; …

Numbers 3:17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari.

Numbers 26:57 And these are they that were numbered of the Levites after their …

Gershon.

1 Chronicles 6:16,20 The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari…

Gershom.

Links
1 Chronicles 6:11 Chronicles 6:1 NIV1 Chronicles 6:1 NLT1 Chronicles 6:1 ESV1 Chronicles 6:1 NASB1 Chronicles 6:1 KJV1 Chronicles 6:1 Bible Apps1 Chronicles 6:1 Biblia Paralela1 Chronicles 6:1 Chinese Bible1 Chronicles 6:1 French Bible1 Chronicles 6:1 German BibleBible Hub
1 Chronicles 5:26
Top of Page
Top of Page