1 Chronicles 6:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
The sons ofN-mpc
3878 [e]לֵוִ֑י
lê-wî;
LeviN-proper-ms
1647 [e]גֵּרְשֹׁ֕ם
gê-rə-šōm
[were] GershomN-proper-ms
6955 [e]קְהָ֖ת
qə-hāṯ
KohathN-proper-ms
4847 [e]וּמְרָרִֽי׃
ū-mə-rā-rî.
and MerariConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י לֵוִ֑י גֵּרְשֹׁ֕ם קְהָ֖ת וּמְרָרִֽי׃

דברי הימים א 6:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני לוי גרשם קהת ומררי׃

דברי הימים א 6:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני לוי גרשם קהת ומררי׃

דברי הימים א 6:16 Hebrew Bible
בני לוי גרשם קהת ומררי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Levi were Gershom, Kohath and Merari.

King James Bible
The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari.

Holman Christian Standard Bible
Levi's sons: Gershom, Kohath, and Merari.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Chronicles 6:1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

Exodus 6:16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; …

Gershon.

Links
1 Chronicles 6:161 Chronicles 6:16 NIV1 Chronicles 6:16 NLT1 Chronicles 6:16 ESV1 Chronicles 6:16 NASB1 Chronicles 6:16 KJV1 Chronicles 6:16 Bible Apps1 Chronicles 6:16 Biblia Paralela1 Chronicles 6:16 Chinese Bible1 Chronicles 6:16 French Bible1 Chronicles 6:16 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:15
Top of Page
Top of Page