1 Chronicles 6:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
The sonsN-mpc
6955 [e]קְהָ֑ת
qə-hāṯ;
of KohathN-proper-ms
5992 [e]עַמִּינָדָ֣ב
‘am-mî-nā-ḏāḇ
[were] AmminadabN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֔וֹ
bə-nōw,
his sonN-msc | 3ms
7141 [e]קֹ֥רַח
qō-raḥ
KorahN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֖וֹ
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
617 [e]אַסִּ֥יר
’as-sîr
AssirN-proper-ms
1121 [e]בְּנֽוֹ׃
bə-nōw.
his sonN-msc | 3ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י קְהָ֑ת עַמִּינָדָ֣ב בְּנֹ֔ו קֹ֥רַח בְּנֹ֖ו אַסִּ֥יר בְּנֹֽו׃

דברי הימים א 6:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃

דברי הימים א 6:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃

דברי הימים א 6:22 Hebrew Bible
בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Kohath were Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,

King James Bible
The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,

Holman Christian Standard Bible
Kohath's sons: his son Amminadab, his son Korah, his son Assir,
Treasury of Scripture Knowledge

Amminadab.

1 Chronicles 6:2,18 And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel…

Exodus 6:21,24 And the sons of Izhar; Korah, and Nepheg, and Zichri…

Izhar.

Links
1 Chronicles 6:221 Chronicles 6:22 NIV1 Chronicles 6:22 NLT1 Chronicles 6:22 ESV1 Chronicles 6:22 NASB1 Chronicles 6:22 KJV1 Chronicles 6:22 Bible Apps1 Chronicles 6:22 Biblia Paralela1 Chronicles 6:22 Chinese Bible1 Chronicles 6:22 French Bible1 Chronicles 6:22 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:21
Top of Page
Top of Page