1 Chronicles 6:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8480 [e]תַּ֤חַת
ta-ḥaṯ
TahathN-proper-ms
1121 [e]בְּנוֹ֙
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
222 [e]אוּרִיאֵ֣ל
’ū-rî-’êl
UrielN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֔וֹ
bə-nōw,
his sonN-msc | 3ms
5818 [e]עֻזִּיָּ֥ה
‘uz-zî-yāh
UzziahN-proper-ms
1121 [e]בְנ֖וֹ
ḇə-nōw
his sonN-msc | 3ms
7586 [e]וְשָׁא֥וּל
wə-šā-’ūl
and ShaulConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֽוֹ׃
bə-nōw.
his sonN-msc | 3msHebrew Texts
דברי הימים א 6:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תַּ֤חַת בְּנֹו֙ אוּרִיאֵ֣ל בְּנֹ֔ו עֻזִּיָּ֥ה בְנֹ֖ו וְשָׁא֥וּל בְּנֹֽו׃

דברי הימים א 6:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃

דברי הימים א 6:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃

דברי הימים א 6:24 Hebrew Bible
תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son and Shaul his son.

King James Bible
Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.

Holman Christian Standard Bible
his son Tahath, his son Uriel, his son Uzziah, and his son Shaul.
Treasury of Scripture Knowledge

Uriel.

1 Chronicles 6:36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,

Zephaniah, Azariah, Joel.

Links
1 Chronicles 6:241 Chronicles 6:24 NIV1 Chronicles 6:24 NLT1 Chronicles 6:24 ESV1 Chronicles 6:24 NASB1 Chronicles 6:24 KJV1 Chronicles 6:24 Bible Apps1 Chronicles 6:24 Biblia Paralela1 Chronicles 6:24 Chinese Bible1 Chronicles 6:24 French Bible1 Chronicles 6:24 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:23
Top of Page
Top of Page