1 Chronicles 7:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
The sonsN-mpc
6690 [e]צוֹפָ֑ח
ṣō-w-p̄āḥ;
of ZophahN-proper-ms
5477 [e]ס֧וּחַ
sū-aḥ
[were] SuahN-proper-ms
2774 [e]וְחַרְנֶ֛פֶר
wə-ḥar-ne-p̄er
and HarnepherConj-w | N-proper-ms
7777 [e]וְשׁוּעָ֖ל
wə-šū-‘āl
and ShualConj-w | N-proper-ms
1275 [e]וּבֵרִ֥י
ū-ḇê-rî
and BeriConj-w | N-proper-ms
3236 [e]וְיִמְרָֽה׃
wə-yim-rāh.
and ImrahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י צֹופָ֑ח ס֧וּחַ וְחַרְנֶ֛פֶר וְשׁוּעָ֖ל וּבֵרִ֥י וְיִמְרָֽה׃

דברי הימים א 7:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה׃

דברי הימים א 7:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה׃

דברי הימים א 7:36 Hebrew Bible
בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Zophah were Suah, Harnepher, Shual, Beri and Imrah,

King James Bible
The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,

Holman Christian Standard Bible
Zophah's sons: Suah, Harnepher, Shual, Beri, Imrah,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 7:361 Chronicles 7:36 NIV1 Chronicles 7:36 NLT1 Chronicles 7:36 ESV1 Chronicles 7:36 NASB1 Chronicles 7:36 KJV1 Chronicles 7:36 Bible Apps1 Chronicles 7:36 Biblia Paralela1 Chronicles 7:36 Chinese Bible1 Chronicles 7:36 French Bible1 Chronicles 7:36 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:35
Top of Page
Top of Page