1 Chronicles 8:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4317 [e]וּמִיכָאֵ֧ל
ū-mî-ḵā-’êl
and MichaelConj-w | N-proper-ms
3472 [e]וְיִשְׁפָּ֛ה
wə-yiš-pāh
and IspahConj-w | N-proper-ms
3109 [e]וְיוֹחָ֖א
wə-yō-w-ḥā
and JohaConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
[were] the sonsN-mpc
1283 [e]בְרִיעָֽה׃
ḇə-rî-‘āh.
of BeriahN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִיכָאֵ֧ל וְיִשְׁפָּ֛ה וְיֹוחָ֖א בְּנֵ֥י בְרִיעָֽה׃

דברי הימים א 8:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה׃

דברי הימים א 8:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה׃

דברי הימים א 8:16 Hebrew Bible
ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Michael, Ishpah and Joha were the sons of Beriah.

King James Bible
And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;

Holman Christian Standard Bible
Michael, Ishpah, and Joha were Beriah's sons.
Treasury of Scripture Knowledge

Beriah

1 Chronicles 8:13 Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants …

Links
1 Chronicles 8:161 Chronicles 8:16 NIV1 Chronicles 8:16 NLT1 Chronicles 8:16 ESV1 Chronicles 8:16 NASB1 Chronicles 8:16 KJV1 Chronicles 8:16 Bible Apps1 Chronicles 8:16 Biblia Paralela1 Chronicles 8:16 Chinese Bible1 Chronicles 8:16 French Bible1 Chronicles 8:16 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:15
Top of Page
Top of Page