1 Chronicles 8:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3298 [e]וְיַעֲרֶשְׁיָ֧ה
wə-ya-‘ă-reš-yāh
and JaareshiahConj-w | N-proper-ms
452 [e]וְאֵלִיָּ֛ה
wə-’ê-lî-yāh
and ElijahConj-w | N-proper-ms
2147 [e]וְזִכְרִ֖י
wə-ziḵ-rî
and ZichriConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
[were] the sonsN-mpc
3395 [e]יְרֹחָֽם׃
yə-rō-ḥām.
of JerohamN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיַעֲרֶשְׁיָ֧ה וְאֵלִיָּ֛ה וְזִכְרִ֖י בְּנֵ֥י יְרֹחָֽם׃

דברי הימים א 8:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם׃

דברי הימים א 8:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם׃

דברי הימים א 8:27 Hebrew Bible
ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jaareshiah, Elijah and Zichri were the sons of Jeroham.

King James Bible
And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.

Holman Christian Standard Bible
Jaareshiah, Elijah, and Zichri were Jeroham's sons.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 8:271 Chronicles 8:27 NIV1 Chronicles 8:27 NLT1 Chronicles 8:27 ESV1 Chronicles 8:27 NASB1 Chronicles 8:27 KJV1 Chronicles 8:27 Bible Apps1 Chronicles 8:27 Biblia Paralela1 Chronicles 8:27 Chinese Bible1 Chronicles 8:27 French Bible1 Chronicles 8:27 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:26
Top of Page
Top of Page