1 Chronicles 8:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֖י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
4318 [e]מִיכָ֑ה
mî-ḵāh;
of MicahN-proper-ms
6377 [e]פִּית֥וֹן
pî-ṯō-wn
[were] PithonN-proper-ms
4429 [e]וָמֶ֖לֶךְ
wā-me-leḵ
and MelechConj-w | N-proper-ms
8390 [e]וְתַאְרֵ֥עַ
wə-ṯa’-rê-a‘
and TareaConj-w | N-proper-ms
271 [e]וְאָחָֽז׃
wə-’ā-ḥāz.
and AhazConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּיתֹ֥ון וָמֶ֖לֶךְ וְתַאְרֵ֥עַ וְאָחָֽז׃

דברי הימים א 8:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז׃

דברי הימים א 8:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז׃

דברי הימים א 8:35 Hebrew Bible
ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Micah were Pithon, Melech, Tarea and Ahaz.

King James Bible
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

Holman Christian Standard Bible
Micah's sons: Pithon, Melech, Tarea, and Ahaz.
Treasury of Scripture Knowledge

Tarea

1 Chronicles 9:41 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.

Tahrea

Links
1 Chronicles 8:351 Chronicles 8:35 NIV1 Chronicles 8:35 NLT1 Chronicles 8:35 ESV1 Chronicles 8:35 NASB1 Chronicles 8:35 KJV1 Chronicles 8:35 Bible Apps1 Chronicles 8:35 Biblia Paralela1 Chronicles 8:35 Chinese Bible1 Chronicles 8:35 French Bible1 Chronicles 8:35 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:34
Top of Page
Top of Page