1 Chronicles 9:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4480 [e]וּמִֽן־
ū-min-
And ofConj-w | Prep
3881 [e]הַלְוִיִּ֑ם
hal-wî-yim;
the LevitesArt | N-proper-mp
8098 [e]שְׁמַֽעְיָ֧ה
šə-ma‘-yāh
ShemaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
2815 [e]חַשּׁ֛וּב
ḥaš-šūḇ
of HasshubN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
5840 [e]עַזְרִיקָ֥ם
‘az-rî-qām
of AzrikamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
2811 [e]חֲשַׁבְיָ֖ה
ḥă-šaḇ-yāh
of HashabiahN-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
4847 [e]מְרָרִֽי׃
mə-rā-rî.
of MerariN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִֽן־הַלְוִיִּ֑ם שְׁמַֽעְיָ֧ה בֶן־חַשּׁ֛וּב בֶּן־עַזְרִיקָ֥ם בֶּן־חֲשַׁבְיָ֖ה מִן־בְּנֵ֥י מְרָרִֽי׃

דברי הימים א 9:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה מן־בני מררי׃

דברי הימים א 9:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה מן־בני מררי׃

דברי הימים א 9:14 Hebrew Bible
ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Of the Levites were Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;

King James Bible
And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;

Holman Christian Standard Bible
The Levites: Shemaiah son of Hasshub, son of Azrikam, son of Hashabiah of the Merarites;
Treasury of Scripture Knowledge

Shemaiah

Nehemiah 11:15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, …

Hasadiah

Nehemiah 10:11 Micha, Rehob, Hashabiah,

Nehemiah 12:24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the …

of the sons

1 Chronicles 6:19,29,63 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. And these are the families …

Numbers 26:57 And these are they that were numbered of the Levites after their …

Links
1 Chronicles 9:141 Chronicles 9:14 NIV1 Chronicles 9:14 NLT1 Chronicles 9:14 ESV1 Chronicles 9:14 NASB1 Chronicles 9:14 KJV1 Chronicles 9:14 Bible Apps1 Chronicles 9:14 Biblia Paralela1 Chronicles 9:14 Chinese Bible1 Chronicles 9:14 French Bible1 Chronicles 9:14 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:13
Top of Page
Top of Page