1 Kings 1:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2076 [e]וַ֠יִּזְבַּח
way-yiz-baḥ
And He has sacrificedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7794 [e]שׁ֥וֹר
šō-wr
oxenN-ms
4806 [e]וּֽמְרִיא־
ū-mə-rî-
and fattened cattleConj-w | N-ms
6629 [e]וְצֹאן֮
wə-ṣōn
and sheepConj-w | N-cs
7230 [e]לָרֹב֒
lā-rōḇ
in abundancePrep-l, Art | N-ms
7121 [e]וַיִּקְרָא֙
way-yiq-rā
and has invitedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
allPrep-l | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
of the kingArt | N-ms
54 [e]וּלְאֶבְיָתָר֙
ū-lə-’eḇ-yā-ṯār
and AbiatharConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
3097 [e]וּלְיֹאָ֖ב
ū-lə-yō-’āḇ
and JoabConj-w, Prep-l | N-proper-ms
8269 [e]שַׂ֣ר
śar
the commanderN-msc
6635 [e]הַצָּבָ֑א
haṣ-ṣā-ḇā;
of the armyArt | N-cs
8010 [e]וְלִשְׁלֹמֹ֥ה
wə-liš-lō-mōh
but SolomonConj-w, Prep-l | N-proper-ms
5650 [e]עַבְדְּךָ֖
‘aḇ-də-ḵā
your servantN-msc | 2ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
7121 [e]קָרָֽא׃
qā-rā.
he has invitedV-Qal-Perf-3ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יִּזְבַּח שֹׁ֥ור וּֽמְרִיא־וְצֹאן֮ לָרֹב֒ וַיִּקְרָא֙ לְכָל־בְּנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וּלְאֶבְיָתָר֙ הַכֹּהֵ֔ן וּלְיֹאָ֖ב שַׂ֣ר הַצָּבָ֑א וְלִשְׁלֹמֹ֥ה עַבְדְּךָ֖ לֹ֥א קָרָֽא׃

מלכים א 1:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא׃

מלכים א 1:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא׃

מלכים א 1:19 Hebrew Bible
ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"He has sacrificed oxen and fatlings and sheep in abundance, and has invited all the sons of the king and Abiathar the priest and Joab the commander of the army, but he has not invited Solomon your servant.

King James Bible
And he hath slain oxen and fat cattle and sheep in abundance, and hath called all the sons of the king, and Abiathar the priest, and Joab the captain of the host: but Solomon thy servant hath he not called.

Holman Christian Standard Bible
He has lavishly sacrificed oxen, fattened cattle, and sheep. He invited all the king's sons, Abiathar the priest, and Joab the commander of the army, but he did not invite your servant Solomon.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Kings 1:7-10,25 And he conferred with Joab the son of Zeruiah, and with Abiathar …

Links
1 Kings 1:191 Kings 1:19 NIV1 Kings 1:19 NLT1 Kings 1:19 ESV1 Kings 1:19 NASB1 Kings 1:19 KJV1 Kings 1:19 Bible Apps1 Kings 1:19 Biblia Paralela1 Kings 1:19 Chinese Bible1 Kings 1:19 French Bible1 Kings 1:19 German BibleBible Hub
1 Kings 1:18
Top of Page
Top of Page