1 Kings 9:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2438 [e]חִירָ֣ם
ḥî-rām
HiramN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
the kingN-msc
6865 [e]צֹ֠ר
ṣōr
of TyreN-proper-fs
5375 [e]נִשָּׂ֨א
niś-śā
had suppliedV-Piel-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8010 [e]שְׁלֹמֹ֜ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
6086 [e]בַּעֲצֵי֩
ba-‘ă-ṣê
withPrep-b | N-mpc
730 [e]אֲרָזִ֨ים
’ă-rā-zîm
cedarN-mp
6086 [e]וּבַעֲצֵ֧י
ū-ḇa-‘ă-ṣê
and cypressConj-w, Prep-b | N-mpc
1265 [e]בְרוֹשִׁ֛ים
ḇə-rō-wō-šîm
firN-mp
2091 [e]וּבַזָּהָ֖ב
ū-ḇaz-zā-hāḇ
and goldConj-w, Prep-b, Art | N-ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
as much asPrep-l | N-msc
2656 [e]חֶפְצ֑וֹ
ḥep̄-ṣōw;
he desiredN-msc | 3ms
227 [e]אָ֡ז
’āz
thenAdv
5414 [e]יִתֵּן֩
yit-tên
gaveV-Qal-Imperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֨לֶךְ
ham-me-leḵ
[that] KingArt | N-ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֤ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
2438 [e]לְחִירָם֙
lə-ḥî-rām
HiramPrep-l | N-proper-ms
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
5892 [e]עִ֔יר
‘îr,
citiesN-fs
776 [e]בְּאֶ֖רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
1551 [e]הַגָּלִֽיל׃
hag-gā-lîl.
of GalileeArt | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים א 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חִירָ֣ם מֶֽלֶךְ־צֹ֠ר נִשָּׂ֨א אֶת־שְׁלֹמֹ֜ה בַּעֲצֵי֩ אֲרָזִ֨ים וּבַעֲצֵ֧י בְרֹושִׁ֛ים וּבַזָּהָ֖ב לְכָל־חֶפְצֹ֑ו אָ֡ז יִתֵּן֩ הַמֶּ֨לֶךְ שְׁלֹמֹ֤ה לְחִירָם֙ עֶשְׂרִ֣ים עִ֔יר בְּאֶ֖רֶץ הַגָּלִֽיל׃

מלכים א 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חירם מלך־צר נשא את־שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל־חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל׃

מלכים א 9:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
חירם מלך־צר נשא את־שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל־חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל׃

מלכים א 9:11 Hebrew Bible
חירם מלך צר נשא את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
(Hiram king of Tyre had supplied Solomon with cedar and cypress timber and gold according to all his desire), then King Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee.

King James Bible
(Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold, according to all his desire,) that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee.

Holman Christian Standard Bible
Hiram king of Tyre having supplied him with cedar and cypress logs and gold for his every wish--King Solomon gave Hiram 20 towns in the land of Galilee.
Treasury of Scripture Knowledge

Now Hiram

1 Kings 5:6-10 Now therefore command you that they hew me cedar trees out of Lebanon; …

2 Chronicles 2:8-10,16 Send me also cedar trees, fir trees, and algum trees, out of Lebanon: …

king Solomon

2 Chronicles 8:2 That the cities which Huram had restored to Solomon, Solomon built …

of Galilee

Joshua 20:7 And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem …

Links
1 Kings 9:111 Kings 9:11 NIV1 Kings 9:11 NLT1 Kings 9:11 ESV1 Kings 9:11 NASB1 Kings 9:11 KJV1 Kings 9:11 Bible Apps1 Kings 9:11 Biblia Paralela1 Kings 9:11 Chinese Bible1 Kings 9:11 French Bible1 Kings 9:11 German BibleBible Hub
1 Kings 9:10
Top of Page
Top of Page