1 Kings 9:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6547 [e]פַּרְעֹ֨ה
par-‘ōh
PharaohN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
4714 [e]מִצְרַ֜יִם
miṣ-ra-yim
of EgyptN-proper-fs
5927 [e]עָלָ֗ה
‘ā-lāh,
had gone upV-Qal-Perf-3ms
3920 [e]וַיִּלְכֹּ֤ד
way-yil-kōḏ
and takenConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1507 [e]גֶּ֙זֶר֙
ge-zer
GezerN-proper-fs
8313 [e]וַיִּשְׂרְפָ֣הּ
way-yiś-rə-p̄āh
and burned itConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3fs
784 [e]בָּאֵ֔שׁ
bā-’êš,
with firePrep-b, Art | N-cs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3669 [e]הַֽכְּנַעֲנִ֛י
hak-kə-na-‘ă-nî
the CanaaniteArt | N-proper-ms
3427 [e]הַיֹּשֵׁ֥ב
hay-yō-šêḇ
who dweltArt | V-Qal-Prtcpl-ms
5892 [e]בָּעִ֖יר
bā-‘îr
in the cityPrep-b, Art | N-fs
2026 [e]הָרָ֑ג
hā-rāḡ;
had killedV-Qal-Perf-3ms
5414 [e]וַֽיִּתְּנָהּ֙
way-yit-tə-nāh
and had given itConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3fs
7964 [e]שִׁלֻּחִ֔ים
šil-lu-ḥîm,
[as] a dowryN-mp
1323 [e]לְבִתּ֖וֹ
lə-ḇit-tōw
to his daughterPrep-l | N-fsc | 3ms
802 [e]אֵ֥שֶׁת
’ê-šeṯ
wifeN-fsc
8010 [e]שְׁלֹמֹֽה׃
šə-lō-mōh.
of SolomonN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 9:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פַּרְעֹ֨ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֜יִם עָלָ֗ה וַיִּלְכֹּ֤ד אֶת־גֶּ֙זֶר֙ וַיִּשְׂרְפָ֣הּ בָּאֵ֔שׁ וְאֶת־הַֽכְּנַעֲנִ֛י הַיֹּשֵׁ֥ב בָּעִ֖יר הָרָ֑ג וַֽיִּתְּנָהּ֙ שִׁלֻּחִ֔ים לְבִתֹּ֖ו אֵ֥שֶׁת שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 9:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פרעה מלך־מצרים עלה וילכד את־גזר וישרפה באש ואת־הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה׃

מלכים א 9:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
פרעה מלך־מצרים עלה וילכד את־גזר וישרפה באש ואת־הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה׃

מלכים א 9:16 Hebrew Bible
פרעה מלך מצרים עלה וילכד את גזר וישרפה באש ואת הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
For Pharaoh king of Egypt had gone up and captured Gezer and burned it with fire, and killed the Canaanites who lived in the city, and had given it as a dowry to his daughter, Solomon's wife.

King James Bible
For Pharaoh king of Egypt had gone up, and taken Gezer, and burnt it with fire, and slain the Canaanites that dwelt in the city, and given it for a present unto his daughter, Solomon's wife.

Holman Christian Standard Bible
Pharaoh king of Egypt had attacked and captured Gezer. He then burned it down, killed the Canaanites who lived in the city, and gave it as a dowry to his daughter, Solomon's wife.
Treasury of Scripture Knowledge

daughter

1 Kings 9:24 But Pharaoh's daughter came up out of the city of David to her house …

1 Kings 3:1 And Solomon made affinity with Pharaoh king of Egypt, and took Pharaoh's …

Links
1 Kings 9:161 Kings 9:16 NIV1 Kings 9:16 NLT1 Kings 9:16 ESV1 Kings 9:16 NASB1 Kings 9:16 KJV1 Kings 9:16 Bible Apps1 Kings 9:16 Biblia Paralela1 Kings 9:16 Chinese Bible1 Kings 9:16 French Bible1 Kings 9:16 German BibleBible Hub
1 Kings 9:15
Top of Page
Top of Page