1 Samuel 2:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4941 [e]וּמִשְׁפַּ֥ט
ū-miš-paṭ
And customConj-w | N-msc
3548 [e]הַכֹּהֲנִ֖ים
hak-kō-hă-nîm
the priests'Art | N-mp
854 [e]אֶת־
’eṯ-
withPrep
5971 [e]הָעָ֑ם
hā-‘ām;
the peopleArt | N-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
[was that] when anyN-msc
376 [e]אִ֞ישׁ
’îš
manN-ms
2076 [e]זֹבֵ֣חַ
zō-ḇê-aḥ
offeredV-Qal-Prtcpl-ms
2077 [e]זֶ֗בַח
ze-ḇaḥ,
a sacrificeN-ms
935 [e]וּבָ֨א
ū-ḇā
and would comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5288 [e]נַ֤עַר
na-‘ar
servantN-msc
3548 [e]הַכֹּהֵן֙
hak-kō-hên
of the priestArt | N-ms
1310 [e]כְּבַשֵּׁ֣ל
kə-ḇaš-šêl
while was boilingPrep-k | V-Piel-Inf
1320 [e]הַבָּשָׂ֔ר
hab-bā-śār,
the meatArt | N-ms
4207 [e]וְהַמַּזְלֵ֛ג
wə-ham-maz-lêḡ
and with a fleshhookConj-w, Art | N-ms
7969 [e]שְׁלֹ֥שׁ־
šə-lōš-
[with] threeNumber-fsc
8127 [e]הַשִּׁנַּ֖יִם
haš-šin-na-yim
prongsArt | N-cd
3027 [e]בְּיָדֽוֹ׃
bə-yā-ḏōw.
in his handPrep-b | N-fsc | 3ms

Hebrew Texts
שמואל א 2:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִשְׁפַּ֥ט הַכֹּהֲנִ֖ים אֶת־הָעָ֑ם כָּל־אִ֞ישׁ זֹבֵ֣חַ זֶ֗בַח וּבָ֨א נַ֤עַר הַכֹּהֵן֙ כְּבַשֵּׁ֣ל הַבָּשָׂ֔ר וְהַמַּזְלֵ֛ג שְׁלֹ֥שׁ־הַשִּׁנַּ֖יִם בְּיָדֹֽו׃

שמואל א 2:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומשפט הכהנים את־העם כל־איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש־השנים בידו׃

שמואל א 2:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומשפט הכהנים את־העם כל־איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש־השנים בידו׃

שמואל א 2:13 Hebrew Bible
ומשפט הכהנים את העם כל איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש השנים בידו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the custom of the priests with the people. When any man was offering a sacrifice, the priest's servant would come while the meat was boiling, with a three-pronged fork in his hand.

King James Bible
And the priests' custom with the people was, that, when any man offered sacrifice, the priest's servant came, while the flesh was in seething, with a fleshhook of three teeth in his hand;

Holman Christian Standard Bible
or for the priests' share of the sacrifices from the people. When any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with a three-pronged meat fork while the meat was boiling
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 2:131 Samuel 2:13 NIV1 Samuel 2:13 NLT1 Samuel 2:13 ESV1 Samuel 2:13 NASB1 Samuel 2:13 KJV1 Samuel 2:13 Bible Apps1 Samuel 2:13 Biblia Paralela1 Samuel 2:13 Chinese Bible1 Samuel 2:13 French Bible1 Samuel 2:13 German BibleBible Hub
1 Samuel 2:12
Top of Page
Top of Page