2 Chronicles 11:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2388 [e]וַֽיְחַזְּקוּ֙
way-ḥaz-zə-qū
So they strengthenedConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4438 [e]מַלְכ֣וּת
mal-ḵūṯ
the kingdomN-fsc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
553 [e]וַֽיְאַמְּצ֛וּ
way-’am-mə-ṣū
and made strongConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7346 [e]רְחַבְעָ֥ם
rə-ḥaḇ-‘ām
RehoboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֖ה
šə-lō-mōh
of SolomonN-proper-ms
8141 [e]לְשָׁנִ֣ים
lə-šā-nîm
for yearsPrep-l | N-fp
7969 [e]שָׁל֑וֹשׁ
šā-lō-wōš;
threeNumber-fs
3588 [e]כִּ֣י
becauseConj
1980 [e]הָֽלְכ֗וּ
hā-lə-ḵū,
they walkedV-Qal-Perf-3cp
1870 [e]בְּדֶ֧רֶךְ
bə-ḏe-reḵ
in the wayPrep-b | N-csc
1732 [e]דָּוִ֛יד
dā-wîḏ
of DavidN-proper-ms
8010 [e]וּשְׁלֹמֹ֖ה
ū-šə-lō-mōh
and SolomonConj-w | N-proper-ms
8141 [e]לְשָׁנִ֥ים
lə-šā-nîm
for yearsPrep-l | N-fp
7969 [e]שָׁלֽוֹשׁ׃
šā-lō-wōš.
threeNumber-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 11:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְחַזְּקוּ֙ אֶת־מַלְכ֣וּת יְהוּדָ֔ה וַֽיְאַמְּצ֛וּ אֶת־רְחַבְעָ֥ם בֶּן־שְׁלֹמֹ֖ה לְשָׁנִ֣ים שָׁלֹ֑ושׁ כִּ֣י הָֽלְכ֗וּ בְּדֶ֧רֶךְ דָּוִ֛יד וּשְׁלֹמֹ֖ה לְשָׁנִ֥ים שָׁלֹֽושׁ׃

דברי הימים ב 11:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחזקו את־מלכות יהודה ויאמצו את־רחבעם בן־שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃

דברי הימים ב 11:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויחזקו את־מלכות יהודה ויאמצו את־רחבעם בן־שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃

דברי הימים ב 11:17 Hebrew Bible
ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They strengthened the kingdom of Judah and supported Rehoboam the son of Solomon for three years, for they walked in the way of David and Solomon for three years.

King James Bible
So they strengthened the kingdom of Judah, and made Rehoboam the son of Solomon strong, three years: for three years they walked in the way of David and Solomon.

Holman Christian Standard Bible
So they strengthened the kingdom of Judah and supported Rehoboam son of Solomon for three years, because they walked in the way of David and Solomon for three years.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Chronicles 12:1 And it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom, and …

three years

2 Chronicles 1:12 Wisdom and knowledge is granted to you; and I will give you riches, …

2 Chronicles 7:17-19 And as for you, if you will walk before me, as David your father …

2 Chronicles 8:13-16 Even after a certain rate every day, offering according to the commandment …

Hosea 6:4 O Ephraim, what shall I do to you? O Judah, what shall I do to you? …

Matthew 13:20,21 But he that received the seed into stony places, the same is he that …

Links
2 Chronicles 11:172 Chronicles 11:17 NIV2 Chronicles 11:17 NLT2 Chronicles 11:17 ESV2 Chronicles 11:17 NASB2 Chronicles 11:17 KJV2 Chronicles 11:17 Bible Apps2 Chronicles 11:17 Biblia Paralela2 Chronicles 11:17 Chinese Bible2 Chronicles 11:17 French Bible2 Chronicles 11:17 German BibleBible Hub
2 Chronicles 11:16
Top of Page
Top of Page