2 Chronicles 13:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]שָׁל֣וֹשׁ
šā-lō-wōš
ThreeNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֗ים
šā-nîm,
yearsN-fp
4427 [e]מָלַךְ֙
mā-laḵ
He reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם
bî-rū-šā-lim,
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
4322 [e]מִיכָיָ֥הוּ
mî-ḵā-yā-hū
MichaiahN-proper-fs
1323 [e]בַת־
ḇaṯ-
the daughterN-fsc
222 [e]אוּרִיאֵ֖ל
’ū-rî-’êl
of UrielN-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
1390 [e]גִּבְעָ֑ה
giḇ-‘āh;
GibeahN-proper-fs
4421 [e]וּמִלְחָמָ֥ה
ū-mil-ḥā-māh
And warConj-w | N-fs
1961 [e]הָיְתָ֛ה
hā-yə-ṯāh
there wasV-Qal-Perf-3fs
996 [e]בֵּ֥ין
bên
betweenPrep
29 [e]אֲבִיָּ֖ה
’ă-ḇî-yāh
AbijahN-proper-ms
996 [e]וּבֵ֥ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
3379 [e]יָרָבְעָֽם׃
yā-rā-ḇə-‘ām.
JeroboamN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁלֹ֣ושׁ שָׁנִ֗ים מָלַךְ֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו מִיכָיָ֥הוּ בַת־אוּרִיאֵ֖ל מִן־גִּבְעָ֑ה וּמִלְחָמָ֥ה הָיְתָ֛ה בֵּ֥ין אֲבִיָּ֖ה וּבֵ֥ין יָרָבְעָֽם׃

דברי הימים ב 13:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת־אוריאל מן־גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם׃

דברי הימים ב 13:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת־אוריאל מן־גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם׃

דברי הימים ב 13:2 Hebrew Bible
שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת אוריאל מן גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He reigned three years in Jerusalem; and his mother's name was Micaiah the daughter of Uriel of Gibeah. Now there was war between Abijah and Jeroboam.

King James Bible
He reigned three years in Jerusalem. His mother's name also was Michaiah the daughter of Uriel of Gibeah. And there was war between Abijah and Jeroboam.

Holman Christian Standard Bible
and reigned three years in Jerusalem. His mother's name was Micaiah daughter of Uriel; she was from Gibeah. There was war between Abijah and Jeroboam.
Treasury of Scripture Knowledge

Michaiah

2 Chronicles 11:20 And after her he took Maachah the daughter of Absalom; which bore …

Maachah the daughter of Absalom

1 Kings 15:2 Three years reigned he in Jerusalem. and his mother's name was Maachah, …

Abishalom
Gibeah

Joshua 18:28 And Zelah, Eleph, and Jebusi, which is Jerusalem, Gibeath, and Kirjath; …

Gibeath

Judges 19:14,16 And they passed on and went their way; and the sun went down on them …

1 Samuel 10:26 And Saul also went home to Gibeah; and there went with him a band …

A.M.

1 Kings 15:6,7 And there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life…

Links
2 Chronicles 13:22 Chronicles 13:2 NIV2 Chronicles 13:2 NLT2 Chronicles 13:2 ESV2 Chronicles 13:2 NASB2 Chronicles 13:2 KJV2 Chronicles 13:2 Bible Apps2 Chronicles 13:2 Biblia Paralela2 Chronicles 13:2 Chinese Bible2 Chronicles 13:2 French Bible2 Chronicles 13:2 German BibleBible Hub
2 Chronicles 13:1
Top of Page
Top of Page