2 Chronicles 15:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6908 [e]וַיִּקָּבְצ֥וּ
way-yiq-qā-ḇə-ṣū
So they gathered togetherConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3mp
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֖ם
yə-rū-šā-lim
at JerusalemN-proper-fs
2320 [e]בַּחֹ֣דֶשׁ
ba-ḥō-ḏeš
in the monthPrep-b, Art | N-ms
7992 [e]הַשְּׁלִישִׁ֑י
haš-šə-lî-šî;
thirdArt | Number-oms
8141 [e]לִשְׁנַ֥ת
liš-naṯ
in the yearPrep-l | N-fsc
2568 [e]חֲמֵשׁ־
ḥă-mêš-
of fiveNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֖ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
4438 [e]לְמַלְכ֥וּת
lə-mal-ḵūṯ
of the reignPrep-l | N-fsc
609 [e]אָסָֽא׃
’ā-sā.
AsaN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּבְצ֥וּ יְרוּשָׁלִַ֖ם בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁלִישִׁ֑י לִשְׁנַ֥ת חֲמֵשׁ־עֶשְׂרֵ֖ה לְמַלְכ֥וּת אָסָֽא׃

דברי הימים ב 15:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש־עשרה למלכות אסא׃

דברי הימים ב 15:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש־עשרה למלכות אסא׃

דברי הימים ב 15:10 Hebrew Bible
ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש עשרה למלכות אסא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they assembled at Jerusalem in the third month of the fifteenth year of Asa's reign.

King James Bible
So they gathered themselves together at Jerusalem in the third month, in the fifteenth year of the reign of Asa.

Holman Christian Standard Bible
They were gathered in Jerusalem in the third month of the fifteenth year of Asa's reign.
Treasury of Scripture Knowledge

the third month

Esther 8:9 Then were the king's scribes called at that time in the third month, …

Links
2 Chronicles 15:102 Chronicles 15:10 NIV2 Chronicles 15:10 NLT2 Chronicles 15:10 ESV2 Chronicles 15:10 NASB2 Chronicles 15:10 KJV2 Chronicles 15:10 Bible Apps2 Chronicles 15:10 Biblia Paralela2 Chronicles 15:10 Chinese Bible2 Chronicles 15:10 French Bible2 Chronicles 15:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 15:9
Top of Page
Top of Page