2 Chronicles 25:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 [e]וּמֵעֵ֗ת
ū-mê-‘êṯ,
and after the timeConj-w, Prep-m | N-cs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
5493 [e]סָ֤ר
sār
turned awayV-Qal-Perf-3ms
558 [e]אֲמַצְיָ֙הוּ֙
’ă-maṣ-yā-hū
AmaziahN-proper-ms
310 [e]מֵאַחֲרֵ֣י
mê-’a-ḥă-rê
from followingPrep-m
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
7194 [e]וַיִּקְשְׁר֨וּ
way-yiq-šə-rū
and they madeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5921 [e]עָלָ֥יו
‘ā-lāw
against himPrep | 3ms
7195 [e]קֶ֛שֶׁר
qe-šer
a conspiracyN-ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִַ֖ם
bî-rū-šā-lim
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
5127 [e]וַיָּ֣נָס
way-yā-nās
and he fledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3923 [e]לָכִ֑ישָׁה
lā-ḵî-šāh;
to LachishN-proper-fs | 3fs
7971 [e]וַיִּשְׁלְח֤וּ
way-yiš-lə-ḥū
but they sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
310 [e]אַחֲרָיו֙
’a-ḥă-rāw
after himPrep | 3ms
3923 [e]לָכִ֔ישָׁה
lā-ḵî-šāh,
to LachishN-proper-fs | 3fs
4191 [e]וַיְמִיתֻ֖הוּ
way-mî-ṯu-hū
and killed himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp | 3ms
8033 [e]שָֽׁם׃
šām.
thereAdv

Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵעֵ֗ת אֲשֶׁר־סָ֤ר אֲמַצְיָ֙הוּ֙ מֵאַחֲרֵ֣י יְהוָ֔ה וַיִּקְשְׁר֨וּ עָלָ֥יו קֶ֛שֶׁר בִּירוּשָׁלִַ֖ם וַיָּ֣נָס לָכִ֑ישָׁה וַיִּשְׁלְח֤וּ אַחֲרָיו֙ לָכִ֔ישָׁה וַיְמִיתֻ֖הוּ שָֽׁם׃

דברי הימים ב 25:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעת אשר־סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם׃

דברי הימים ב 25:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומעת אשר־סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם׃

דברי הימים ב 25:27 Hebrew Bible
ומעת אשר סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
From the time that Amaziah turned away from following the LORD they conspired against him in Jerusalem, and he fled to Lachish; but they sent after him to Lachish and killed him there.

King James Bible
Now after the time that Amaziah did turn away from following the LORD they made a conspiracy against him in Jerusalem; and he fled to Lachish: but they sent to Lachish after him, and slew him there.

Holman Christian Standard Bible
From the time Amaziah turned from following the LORD, a conspiracy was formed against him in Jerusalem, and he fled to Lachish. However, men were sent after him to Lachish, and they put him to death there.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Chronicles 15:2 And he went out to meet Asa, and said to him, Hear you me, Asa, and …

following [heb] after
made [heb] conspired

2 Chronicles 24:25 And when they were departed from him…

2 Kings 14:19 Now they made a conspiracy against him in Jerusalem: and he fled …

Lachish

Joshua 10:31 And Joshua passed from Libnah, and all Israel with him, to Lachish, …

Links
2 Chronicles 25:272 Chronicles 25:27 NIV2 Chronicles 25:27 NLT2 Chronicles 25:27 ESV2 Chronicles 25:27 NASB2 Chronicles 25:27 KJV2 Chronicles 25:27 Bible Apps2 Chronicles 25:27 Biblia Paralela2 Chronicles 25:27 Chinese Bible2 Chronicles 25:27 French Bible2 Chronicles 25:27 German BibleBible Hub
2 Chronicles 25:26
Top of Page
Top of Page