2 Chronicles 3:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4948 [e]וּמִשְׁקָ֛ל
ū-miš-qāl
And the weight [was]Conj-w | N-ms
4548 [e]לְמִסְמְר֥וֹת
lə-mis-mə-rō-wṯ
of the nailsPrep-l | N-mp
8255 [e]לִשְׁקָלִ֖ים
liš-qā-lîm
shekelsPrep-l | N-mp
2572 [e]חֲמִשִּׁ֣ים
ḥă-miš-šîm
fiftyNumber-cp
2091 [e]זָהָ֑ב
zā-hāḇ;
of goldN-ms
5944 [e]וְהָעֲלִיּ֖וֹת
wə-hā-‘ă-lî-yō-wṯ
And the upper areaConj-w, Art | N-fp
2645 [e]חִפָּ֥ה
ḥip-pāh
he overlaidV-Piel-Perf-3ms
2091 [e]זָהָֽב׃
zā-hāḇ.
with goldN-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִשְׁקָ֛ל לְמִסְמְרֹ֥ות לִשְׁקָלִ֖ים חֲמִשִּׁ֣ים זָהָ֑ב וְהָעֲלִיֹּ֖ות חִפָּ֥ה זָהָֽב׃

דברי הימים ב 3:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב׃

דברי הימים ב 3:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב׃

דברי הימים ב 3:9 Hebrew Bible
ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The weight of the nails was fifty shekels of gold. He also overlaid the upper rooms with gold.

King James Bible
And the weight of the nails was fifty shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold.

Holman Christian Standard Bible
The weight of the nails was 20 ounces of gold, and he overlaid the ceiling with gold.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 3:92 Chronicles 3:9 NIV2 Chronicles 3:9 NLT2 Chronicles 3:9 ESV2 Chronicles 3:9 NASB2 Chronicles 3:9 KJV2 Chronicles 3:9 Bible Apps2 Chronicles 3:9 Biblia Paralela2 Chronicles 3:9 Chinese Bible2 Chronicles 3:9 French Bible2 Chronicles 3:9 German BibleBible Hub
2 Chronicles 3:8
Top of Page
Top of Page