2 Chronicles 35:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3559 [e]וַ֠תִּכּוֹן
wat-tik-kō-wn
So was preparedConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3fs
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5656 [e]עֲבוֹדַ֨ת
‘ă-ḇō-w-ḏaṯ
the serviceN-fsc
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
3117 [e]בַּיּ֤וֹם
bay-yō-wm
dayPrep-b, Art | N-ms
1931 [e]הַהוּא֙
ha-hū
thatArt | Pro-3ms
6213 [e]לַעֲשׂ֣וֹת
la-‘ă-śō-wṯ
to keepPrep-l | V-Qal-Inf
6453 [e]הַפֶּ֔סַח
hap-pe-saḥ,
the PassoverArt | N-ms
5927 [e]וְהַעֲל֣וֹת
wə-ha-‘ă-lō-wṯ
and to offerConj-w | V-Hifil-Inf
5930 [e]עֹל֔וֹת
‘ō-lō-wṯ,
burnt offeringsN-fp
5921 [e]עַ֖ל
‘al
onPrep
4196 [e]מִזְבַּ֣ח
miz-baḥ
the altarN-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
4687 [e]כְּמִצְוַ֖ת
kə-miṣ-waṯ
according to the commandPrep-k | N-fsc
4428 [e]הַמֶּ֥לֶךְ
ham-me-leḵ
of KingArt | N-ms
2977 [e]יֹאשִׁיָּֽהוּ׃
yō-šî-yā-hū.
JosiahN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠תִּכֹּון כָּל־עֲבֹודַ֨ת יְהוָ֜ה בַּיֹּ֤ום הַהוּא֙ לַעֲשֹׂ֣ות הַפֶּ֔סַח וְהַעֲלֹ֣ות עֹלֹ֔ות עַ֖ל מִזְבַּ֣ח יְהוָ֑ה כְּמִצְוַ֖ת הַמֶּ֥לֶךְ יֹאשִׁיָּֽהוּ׃

דברי הימים ב 35:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותכון כל־עבודת יהוה ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשיהו׃

דברי הימים ב 35:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותכון כל־עבודת יהוה ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשיהו׃

דברי הימים ב 35:16 Hebrew Bible
ותכון כל עבודת יהוה ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשיהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So all the service of the LORD was prepared on that day to celebrate the Passover, and to offer burnt offerings on the altar of the LORD according to the command of King Josiah.

King James Bible
So all the service of the LORD was prepared the same day, to keep the passover, and to offer burnt offerings upon the altar of the LORD, according to the commandment of king Josiah.

Holman Christian Standard Bible
So all the service of the LORD was established that day for observing the Passover and for offering burnt offerings on the altar of the LORD, according to the command of King Josiah.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 35:162 Chronicles 35:16 NIV2 Chronicles 35:16 NLT2 Chronicles 35:16 ESV2 Chronicles 35:16 NASB2 Chronicles 35:16 KJV2 Chronicles 35:16 Bible Apps2 Chronicles 35:16 Biblia Paralela2 Chronicles 35:16 Chinese Bible2 Chronicles 35:16 French Bible2 Chronicles 35:16 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:15
Top of Page
Top of Page