2 Chronicles 8:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5892 [e]וְהֶעָרִ֗ים
wə-he-‘ā-rîm,
that the citiesConj-w, Art | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֤ן
nā-ṯan
had givenV-Qal-Perf-3ms
2361 [e]חוּרָם֙
ḥū-rām
HiramN-proper-ms
8010 [e]לִשְׁלֹמֹ֔ה
liš-lō-mōh,
to SolomonPrep-l | N-proper-ms
1129 [e]בָּנָ֥ה
bā-nāh
builtV-Qal-Perf-3ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֖ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
853 [e]אֹתָ֑ם
’ō-ṯām;
themDirObjM | 3mp
3427 [e]וַיּ֥וֹשֶׁב
way-yō-wō-šeḇ
and he settledConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
8033 [e]שָׁ֖ם
šām
thereAdv
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
The sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
of IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 8:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶעָרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר נָתַ֤ן חוּרָם֙ לִשְׁלֹמֹ֔ה בָּנָ֥ה שְׁלֹמֹ֖ה אֹתָ֑ם וַיֹּ֥ושֶׁב שָׁ֖ם אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 8:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את־בני ישראל׃

דברי הימים ב 8:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את־בני ישראל׃

דברי הימים ב 8:2 Hebrew Bible
והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את בני ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
that he built the cities which Huram had given to him, and settled the sons of Israel there.

King James Bible
That the cities which Huram had restored to Solomon, Solomon built them, and caused the children of Israel to dwell there.

Holman Christian Standard Bible
Solomon had rebuilt the cities Hiram gave him and settled Israelites there--
Treasury of Scripture Knowledge

the cities

1 Kings 9:11-18 (Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees …

Links
2 Chronicles 8:22 Chronicles 8:2 NIV2 Chronicles 8:2 NLT2 Chronicles 8:2 ESV2 Chronicles 8:2 NASB2 Chronicles 8:2 KJV2 Chronicles 8:2 Bible Apps2 Chronicles 8:2 Biblia Paralela2 Chronicles 8:2 Chinese Bible2 Chronicles 8:2 French Bible2 Chronicles 8:2 German BibleBible Hub
2 Chronicles 8:1
Top of Page
Top of Page