2 Kings 13:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַ֨ת
biš-naṯ
In the yearPrep-b | N-fsc
6242 [e]עֶשְׂרִ֤ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
7969 [e]וְשָׁלֹשׁ֙
wə-šā-lōš
and threeConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
3101 [e]לְיוֹאָ֥שׁ
lə-yō-w-’āš
Of JoashPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
274 [e]אֲחַזְיָ֖הוּ
’ă-ḥaz-yā-hū
of AhaziahN-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]מָ֠לַךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
3059 [e]יְהוֹאָחָ֨ז
yə-hō-w-’ā-ḥāz
JehoahazN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3058 [e]יֵה֤וּא
yê-hū
of JehuN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
8111 [e]בְּשֹׁ֣מְר֔וֹן
bə-šō-mə-rō-wn,
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
7651 [e]שְׁבַ֥ע
šə-ḇa‘
[and reigned] sevenNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֖ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָֽה׃
šā-nāh.
yearsN-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 13:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת עֶשְׂרִ֤ים וְשָׁלֹשׁ֙ שָׁנָ֔ה לְיֹואָ֥שׁ בֶּן־אֲחַזְיָ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יְהֹואָחָ֨ז בֶּן־יֵה֤וּא עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָֽה׃

מלכים ב 13:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן־אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן־יהוא על־ישראל בשמרון שבע עשרה שנה׃

מלכים ב 13:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן־אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן־יהוא על־ישראל בשמרון שבע עשרה שנה׃

מלכים ב 13:1 Hebrew Bible
בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן יהוא על ישראל בשמרון שבע עשרה שנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the twenty-third year of Joash the son of Ahaziah, king of Judah, Jehoahaz the son of Jehu became king over Israel at Samaria, and he reigned seventeen years.

King James Bible
In the three and twentieth year of Joash the son of Ahaziah king of Judah Jehoahaz the son of Jehu began to reign over Israel in Samaria, and reigned seventeen years.

Holman Christian Standard Bible
In the twenty-third year of Judah's King Joash son of Ahaziah, Jehoahaz son of Jehu became king over Israel in Samaria and reigned 17 years.
Treasury of Scripture Knowledge

three and twentieth year [heb] twentieth year, and third year

2 Kings 8:26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and …

2 Kings 10:36 And the time that Jehu reigned over Israel in Samaria was twenty …

2 Kings 11:4,21 And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, …

Jehoahaz

2 Kings 10:35 And Jehu slept with his fathers: and they buried him in Samaria. …

Links
2 Kings 13:12 Kings 13:1 NIV2 Kings 13:1 NLT2 Kings 13:1 ESV2 Kings 13:1 NASB2 Kings 13:1 KJV2 Kings 13:1 Bible Apps2 Kings 13:1 Biblia Paralela2 Kings 13:1 Chinese Bible2 Kings 13:1 French Bible2 Kings 13:1 German BibleBible Hub
2 Kings 12:21
Top of Page
Top of Page