2 Kings 15:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7967 [e]שַׁלּ֤וּם
šal-lūm
ShallumN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3003 [e]יָבֵישׁ֙
yā-ḇêš
of JabeshN-proper-ms
4427 [e]מָלַ֔ךְ
mā-laḵ,
became kingV-Qal-Perf-3ms
8141 [e]בִּשְׁנַ֨ת
biš-naṯ
in the yearPrep-b | N-fsc
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֤ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
8672 [e]וָתֵ֙שַׁע֙
wā-ṯê-ša‘
and nineConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearN-fs
5818 [e]לְעֻזִיָּ֖ה
lə-‘u-zî-yāh
of UzziahPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]וַיִּמְלֹ֥ךְ
way-yim-lōḵ
and he reignedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3391 [e]יֶֽרַח־
ye-raḥ-
a monthN-msc
3117 [e]יָמִ֖ים
yā-mîm
fullN-mp
8111 [e]בְּשֹׁמְרֽוֹן׃
bə-šō-mə-rō-wn.
in SamariaPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 15:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שַׁלּ֤וּם בֶּן־יָבֵישׁ֙ מָלַ֔ךְ בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה לְעֻזִיָּ֖ה מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ יֶֽרַח־יָמִ֖ים בְּשֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 15:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלום בן־יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח־ימים בשמרון׃

מלכים ב 15:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שלום בן־יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח־ימים בשמרון׃

מלכים ב 15:13 Hebrew Bible
שלום בן יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח ימים בשמרון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Shallum son of Jabesh became king in the thirty-ninth year of Uzziah king of Judah, and he reigned one month in Samaria.

King James Bible
Shallum the son of Jabesh began to reign in the nine and thirtieth year of Uzziah king of Judah; and he reigned a full month in Samaria.

Holman Christian Standard Bible
In the thirty-ninth year of Judah's King Uzziah, Shallum son of Jabesh became king; he reigned in Samaria a full month.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 15:1 In the twenty and seventh year of Jeroboam king of Israel began Azariah …

Azariah

Matthew 1:8,9 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias…

Ozias
a full month [heb] a month of days

1 Kings 16:15 In the twenty and seventh year of Asa king of Judah did Zimri reign …

Job 20:15 He has swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God …

Psalm 55:23 But you, O God, shall bring them down into the pit of destruction: …

Proverbs 28:2,17 For the transgression of a land many are the princes thereof…

Links
2 Kings 15:132 Kings 15:13 NIV2 Kings 15:13 NLT2 Kings 15:13 ESV2 Kings 15:13 NASB2 Kings 15:13 KJV2 Kings 15:13 Bible Apps2 Kings 15:13 Biblia Paralela2 Kings 15:13 Chinese Bible2 Kings 15:13 French Bible2 Kings 15:13 German BibleBible Hub
2 Kings 15:12
Top of Page
Top of Page